• Imprimeix

Music Moves Europe – licitació per estudiar una estratègia per exportar la música europea

01/06/2018 11:06
20180601_licitacio exportacio musica

Europa és un fort actor mundial al llarg de la cadena de valor de la música.

Tanmateix, l'ecosistema musical europeu és un paisatge fragmentat, divers i complex amb diferències estructurals entre els seus principals grups d'operadors o subsectors. També hi ha una gran fragmentació nacional, juntament amb les barreres lingüístiques, que obstaculitzen la promoció i la visibilitat del repertori musical a través de les fronteres nacionals d'Europa i més enllà.

El repertori de música no anglesa d'Europa lluita per creuar les fronteres europees i existeixen obstacles per internacionalitzar les carreres dels artistes.

Cal donar suport a la competitivitat i la diversitat del sector musical europeu i promoure la creació musical. 


L'objectiu general d'aquesta licitació és el desenvolupament d'una proposta d'estratègia d'exportació de música europea que promogui la diversitat i el talent musical d'Europa més enllà de les fronteres del continent i que fomenti la competitivitat de la indústria musical europea al mercat internacional .

L'estratègia hauria d'ajudar a les autoritats polítiques nacionals i europees a prendre decisions més informades pel que fa a l'exportació de música i hauria de permetre als encarregats de prendre decisions en la indústria musical adaptar o orientar les seves eleccions en aquest àmbit. 


La proposta d'estratègia d'exportació de música europea, que adoptarà la forma d'una investigació, haurà d'aconseguir els següents objectius: 

- desenvolupar els factors d'èxit de les estratègies nacionals existents pel que fa a l'exportació de música i complementar les iniciatives actuals per fomentar la circulació transfronterera del repertori i els talents emergents dins d'Europa i més enllà de les seves fronteres

- avaluar les característiques rellevants dels mercats musicals internacionals més importants d'acord amb la prevalença del repertori musical europeu i les seves opcions d'entrada, així com els factors limitadors al respecte

- tenir en compte les diferències existents entre els països de la Unió Europea pel que fa a l'agilització de la mobilitat transfronterera en la indústria musical dins d'Europa

- en última instància, esbossar a partir d'un enfocament estratègic els elements i les mesures clau que facilitarien i promourien l'ingrés de la música europea en el mercat internacional, incloent recomanacions d'accions a nivell nacional i de la Unió Europea

- l'estratègia proposada s'ha de basar en un consens general dels actors principals, incloses les oficines nacionals d'exportació de música a Europa. L'organització d'una conferència per avaluar els resultats preliminars formarà part d'un contracte.

  

Pressupost: 300.000 €   |  Data límit: 29/06/2018