• Imprimeix

Convocatòria restringida de propostes per als poders públics sobre la prevenció i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància

22/05/2018 09:05
20180522_poders publics racisme

La present convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes realitzats per autoritats públiques dels Estats membres, ja sigui a nivell nacional, regional o local, per prevenir i combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància, i en particular millorar les respostes de les autoritats envers els delictes d’odi i el discurs de l’odi mitjançant;

  • El disseny i la implementació d’accions polítiques, plans d'acció i estratègies a nivell nacional, regional o local per prevenir i combatre efectivament el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància;
  • El desenvolupament d’eines i pràctiques per a les administracions públiques per aconseguir una millor execució sobre la base de la legislació nacional pertinent, en particular assegurant la identificació, investigació, persecució i sancions efectives del delicte d'odi i el discurs de l’odi, així com per fer complir els drets i garantir un tracte just i adequat de les víctimes;
  • La millora del registre i recopilació de dades sobre crims d'odi a nivell nacional, regional o local.

Per ser escollit com a candidat per a aquesta convocatòria, les sol·licituds d'ajuts han de complir tots els criteris següents:

  1. Als sol·licitants principals han de ser autoritats públiques d'un dels països participants en el Programa; els copropietaris (socis) han de ser entitats públiques o entitats privades, degudament establertes en algun dels països participants en el Programa, o organitzacions internacionals;
  2. La sol·licitud ha d'incloure almenys dues organitzacions;
  3. La sol·licitud de pressupost de la UE no pot ser inferior a 75.000 euros.

Pressupost: 1.5M € | Data Límit: 27/09/2018