• Imprimeix

Licitació per crear una xarxa d’experts jurídics en matèria d’igualtat de gènere i no discriminació

18/05/2018 09:05
20180518_experts igualtat genere

Aquesta licitació es realitza amb finançament del programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (REC).

L'objectiu general del contracte és proporcionar assessorament independent, anàlisi i presentació d'informes a la Comissió, de forma contínua i fiable, sobre legislació nacional, jurisprudència i polítiques en els àmbits de la igualtat de gènere i la no discriminació, en particular per motius de creences, edat, discapacitat i orientació sexual

L'atenció se centrarà principalment en tots els Estats membres de la UE. No obstant això, en certa mesura, es requerirà determinada informació sobre els països candidats (Turquia, Montenegro, Albània, Sèrbia i l'ex República Iugoslava de Macedònia) i els països de l'AELC que formen part de l'Acord EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) en vista de la necessitat de seguir els desenvolupaments legals en el context del procés d'ampliació i l'aplicabilitat de la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació en els països de l'AELC / EEE.

A més, es requerirà una contribució al treball de la Comissió per revisar l'efectivitat de la legislació existent i, si es considera necessari, desenvolupar nous instruments legislatius en l'àmbit de la Unió Europea.

Per tal de donar suport a la Comissió en aquest treball i en virtut del contracte, s'ha de facilitar informació independent i assessorament sobre l'aplicació de la legislació de la UE, emfatitzant en les bones pràctiques i les àrees de més dificultat.

 

Els objectius específics del contracte són:

- proporcionar informació a la Comissió sobre el funcionament i l'efectivitat de l'aplicació nacional de les directives en matèria d'igualtat de gènere i no discriminació;

- contribuir a la supervisió, l'aplicació, l'avaluació periòdica i l'actualització de la legislació contra la discriminació i la igualtat de gènere;

- proporcionar informació i assessorament sobre el desenvolupament de la jurisprudència nacional i europea, així com el seu impacte en el nivell de protecció ofert en l'àmbit de la no discriminació per motius de gènere;

- proporcionar exemples de bones pràctiques en termes de protecció i aplicació en l'àmbit de la no discriminació per motius de gènere;

- proporcionar informació a la Comissió sobre qualsevol altra qüestió rellevant en els àmbits de la igualtat de gènere i la no discriminació o, en casos excepcionals, sobre qüestions específiques relacionades amb altres àrees o àmbits fora de la legislació d'igualtat de la UE, que puguin tenir un impacte o repercussió en el desenvolupament i la implementació de la igualtat de gènere o la no discriminació (per exemple, en relació amb la discriminació en l'àrea de la sanitat o els efectes discriminatoris de les disposicions nacionals en els àmbits de dret laboral / ocupació / impostos / educació).

 

Pressupost: 6,4M €   |   Data límit: 22/08/2018