• Imprimeix

Music Moves Europe – Ajuts per a distribuidors online i offline

10/09/2018 09:09
20180517_music moves europe distribuidors

“Music Moves Europe” és un marc per les iniciatives i accions europees que promocionen la diversitat i competitivitat del sector musical europeu, en termes de polítiques i finançament. Es tracta d’una Acció Preparatòria que vol complementar les accions que ja es fan dintre del programa Europa Creativa, el premi europeu de la música o algunes accions del Mercat Únic Digital. 

Per implantar aquesta Acció Preparatòria, la Comissió vol llançar 2 convocatòries de subvenció i dues licitacions. 

 

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és donar suport a la diversitat musical europea mitjançant la identificació i el suport als mètodes innovadors existents que promouen els models de distribució en línia i fora de línia, així com noves idees, a través de la selecció de 10 propostes de subvencions, per potenciar la circulació transfronterera del repertori musical que permeti superar les barreres existents imposades pels hits internacionals o altres obstacles com la visibilitat, fragmentació del llenguatge i del mercat en el sector de la música. 

Les propostes haurien de complir els següents objectius específics: 

1) A nivell dels consumidors, augmentar la disponibilitat de repertori europeu més enllà dels hits mainstream.

2) Millorar els algoritmes per augmentar la possibilitat de descobrir música europea a plataformes digitals

3) Promoure la visibilitat de diversos gèneres de música europea a sales físiques, radio, TV o actuacions en viu i festivals.

4) Millorar la presència del llenguatge musical local a plataformes internacionals.

  

La proposta ha d’incloure activitats per aconseguir aquests objectius. 

Es poden beneficiar:

Organitzacions individuals o consorcis: companyies musicals, proveïdors de serveis musicals, emissores, proveïdors de serveis digitals, minoristes, organitzadors de concerts i festivals, clubs i sales de música.

 

Pressupost: 300.000,00 € (30.000,00 € per projecte)    |   Data límit: 17/09/2018