• Imprimeix

Music Moves Europe: plantejar un esquema de formació per a joves músics professionals

17/05/2018 13:05
20180517_esquema formacio musics

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és identificar i donar suport a fins a deu programes de formació pilot innovadors i sostenibles per a joves professionals del sector de la música que provin models a petita escala sobre com millorar la capacitat del sector i contribuir a la seva professionalització.

Les lliçons apreses a partir d'aquestes propostes pilot de capacitació tenen com a objectiu millorar la comprensió del sector sobre les qüestions de professionalització.

Aquestes troballes haurien de contribuir a una estratègia integrada de suport musical per a la pròxima generació de programes de finançament de la UE després del 2020, que podrien donar suport a la diversitat i el talent europeus, la competitivitat del sector i l'augment de l'accés dels ciutadans a la música en tota la seva diversitat.

Els objectius específics són:

1) Assenyalar la necessitat d'una actualització regular dels coneixements professionals individuals i organitzatius per tal d'augmentar la capacitat dels músics professionals d’adaptar-se als  canvis en el mercat de la música, també pel que fa a la rellevància per a les carreres internacionals.

2) Promoure l'intercanvi transnacional entre diferents subsectors, especialment quan s'identifica el potencial per a l'aprenentatge mutu o l'intercanvi de bones pràctiques (construcció de la cooperació i difusió de les millors pràctiques).

3) Incloure enfocaments transnacionals on el sistema de formació admeti joves professionals que treballen amb o que busquen desenvolupar iniciatives de música transfronterera, sobretot quan no es pot trobar el coneixement i l'experiència rellevants a nivell nacional, regional o local.

 

Les propostes s’han d’adreçar almenys a una d’aquestes prioritats, mostrant innovació, excel·lència i diferenciació respecte de propostes ja existents.

 

Pressupost: 550.000 € (55.000 € per projecte)  |  Data límit: 27/08/2018