• Imprimeix

Projecte pilot sobre promoció de cooperatives de treballadors/es del servei domèstic i del règim de bons per la prestació de serveis

11/05/2018 15:05
20180511_projecte-pilot-servei-domAstic-

Per incrementar el nombre d'estats membres que apliquin polítiques per als/les treballadors/es del servei domèstic i per donar suport a un treball digne en aquest sector, el projecte pilot tindrà dos objectius principals:

 • Per ajudar els Estats membres a desenvolupar règim de bons per la prestació de serveis o altres sistemes de suport a la realització d'activitats dels/es treballadors/es del servei domèstic;
 • Introduir un diàleg social efectiu en aquest sector o altres accions per millorar les condicions de treball.

Els objectius d'aquest projecte pilot són:

 • Proporcionar assessorament, assistència tècnica i una sèrie activitats adaptades d'orientació i recomanacions als Estats membres interessats en desenvolupar el sector del servei domèstic, i donar suport a l'intercanvi de bones pràctiques entre grups d’interès, administracions públiques nacionals (administració local en el cas d’una activitat de prova d’introducció) i organitzacions de treballadors domèstics, cuidadors i empresaris.
 • Pel que fa al diàleg social i les condicions laborals dignes, el projecte facilitarà la professionalització d'aquests llocs de treball, la difusió d'informació sobre els drets i obligacions dels treballadors i empresaris i la creació i desenvolupament d'un diàleg social eficaç.

Els principals actors europeus del sector del servei domèstic en el context del diàleg social i les condicions de treball hauran de donar suport al projecte pilot. Les parts interessades europees del sector del servei domèstic són les principals federacions europees de representants dels treballadors i representants dels ocupadors actius en el camp del servei domèstic.

Per als Estats membres més avançats en el desenvolupament de serveis personals i domèstics (Espanya) les tasques s'organitzaran al voltant de dues activitats principals:

 1. recopilació d’exemples de bones pràctiques relatives al desenvolupament de l'ocupació formal en aquest sector;
 2. reforç i desenvolupament del diàleg social per a treballadors domèstics

Per a la configuració d'aquestes activitats, cal implementar les següents tasques:

 • anàlisi de la situació nacional amb especial atenció al treball condicions en els dos subsectors d'atenció i no assistència (legislació col·lectiva acords, diàleg social, característiques laborals, problemes observats, nacionals debats sobre el treball al servei domèstic, ...) i als esquemes de vals de servei (o equivalent mecanismes per desenvolupar ocupació formal);
 • identificació, validació i difusió de bones pràctiques amb organització d'un mínim d'un taller per cada Estat membre;
 • configurar o reforçar els centres d'informació existents per als treballadors en aquest sector (en cooperació amb els membres nacionals de les federacions europees més rellevants);
 • promoció del desenvolupament d'un diàleg social en absència d'aquest tipus diàleg per facilitar la professionalització d'aquests llocs de treball i un treball digne condicions.

A nivell europeu, el consorci haurà de dissenyar i implementar una comunicació i un pla de sensibilització centrat en els dos objectius del projecte pilot.

Es finançaran les següents activitats:

 • organització d'una conferència europea;
 • configuració i manteniment d'un lloc web per presentar bones pràctiques, alguns elements d’orientació i altres materials d'anàlisi i informació;
 • assistència tècnica als Estats membres i als grups d'interès per desenvolupar un règim de bons per la prestació de serveis i/o diàleg social al sector del servei domèstic.

Es cofinançarà amb un 85% de les despeses elegibles.

 

Per ser elegible els sol·licitants líders, els sol·licitants i les entitats afiliades establertes i registrades als Estats membres. A més a més han de pertànyer a un de les següents categories:

 • organitzacions sense ànim de lucre, com ara les federacions europees, universitats i instituts de recerca;
 • interlocutors socials;
 • autoritats públiques;
 • organitzacions internacionals

Per ser elegible, les propostes han de ser presentades per un consorci format per un mínim de quatre entitats que han d’incloure:

 • almenys dues federacions europees de representants dels treballadors actius en el camp del servei domèstic;
 • almenys dues federacions europees de representants empresarials actives en el camp de serveis personals i domèstics.

El candidat principal ha de ser una federació europea de representants dels treballadors activa en l’àmbit del servei domèstic o una federació europea d'ocupadors representants actius en l'àmbit dels serveis personals i domèstics.

 

Pressupost: 700.000,00€   |   Data límit: 30/06/2018