• Imprimeix

Projecte pilot per a industries culturals i creatives

11/05/2018 13:05
20180511_pilot empreses culturals

Les empreses culturals i creatives (CCIs) són importants en la promoció i conservació de la diversitat cultural, reforçant la cohesió social i incrementant l’atractiu internacional d’Europa.

Aquestes empreses juguen un paper important en la reindustrialització d’Europa i impulsen la innovació en molts altres sectors, des de la fabricació industrial a l’educació o inclusió social.

L'objectiu general d'aquest projecte pilot és definir i provar polítiques i accions per al sosteniment i el desenvolupament de les indústries culturals i creatives i generar avantatges i desviacions intersectorials en els diferents àmbits i sectors amb què interactuen les CCIs.

El projecte ha de cobrir els següents aspectes:

  • Finances: elaboració de guies i seguiment d’accions europees
  • Aprenentatge: sistema de classificació d’habilitats de suport, desenvolupament de guies pel desenvolupament d’habilitats per CCIs, activitats i difusió
  • Innovació: desenvolupament de guies de bones pràctiques, esdeveniments de mostra, intercanvi de hubs.
  • Patents: anàlisi, estudi de casos i recomanacions


L'acord de subvenció resultant d'aquesta convocatòria es destinarà a un únic projecte.

El propòsit d'aquesta convocatòria és seleccionar una organització que coordini i organitzi diferents activitats amb professionals i empresaris culturals i creatius, en particular pimes i microempreses, així com altres parts interessades.

La durada del projecte serà de 28 mesos. La data de començament prevista no hauria de ser posterior a l'1 de març de 2019.

 

Pressupost: 1M €  |   Data límit: 10/08/2018