• Imprimeix

Licitació EaSI per donar suport en la implantació de polítiques socials

10/05/2018 14:05
20180510_implantacio politiques socials

El contractista donarà suport al paper que la Comissió té en el seguiment de l’aplicació dels objectius i la legislació de la UE als estats membres en l’àmbit de la protecció i la inclusió social.

Així mateix, donarà suport al paper que la Comissió desenvolupa en el seguiment de la situació social als països candidats i possibles candidats i proporcionarà a la Comissió una anàlisi ad hoc sobre tercers països en cas de que es requereixi.

Per últim, donarà suport de secretaria al Sistema d’Informació Mútua sobre Protecció Social.

 

Pressupost: 2,2 M €  |  Data límit: 15/06/2018