• Imprimeix

Convocatòria per a grups d’experts en economia social i empreses socials

08/05/2018 13:05
20180508_experts-economia-social

El "Grup d'Experts de la Comissió sobre l'Emprenedoria Social" (GECES), creat a través de la iniciativa d’empreses socials (SBI) de la Comissió Europea, va emetre un informe en que reconeixia el potencial de l’economia social i les empreses socials per a la innovació i l’impacte positiu en l’economia i la societat en general. Aquest comunicat, també va anunciar que es durien a terme més activitats al voltant de cinc pilars: accés a finances, accés als mercats, millors condicions marc, noves tecnologies i innovació social, així com el desenvolupament d’una dimensió internacional.

Per tal d’ajudar a la Comissió a aplicar aquests cinc pilars es crearà un nou grup d'experts. El propòsit d'aquest nou grup serà discutir i acordar el desenvolupament i l'enfortiment de les activitats relacionades amb l'aplicació d'aquests 5 pilars.

El grup d'experts durà a terme les següents tasques:

  • Examinar el progrés de les mesures previstes en la comunicació sobre la iniciativa d'inici i ampliació
  • Assessorar a la Comissió sobre mesures polítiques per enfortir l'ecosistema de les economies socials i les empreses socials als països de la UE i en l'àmbit internacional
  • Sensibilitzar a nivell nacional d'accions a nivell de la UE i intercanviar pràctiques d'altres països de la UE

El grup d'experts comptarà amb un màxim de 70 membres, i s’hi inclouran representants de diverses organitzacions, com per exemple:

  • Organitzacions d'empreses socials
  • Associacions que representen l'economia social i els interessos de les empreses socials
  • Organitzacions implicades en el finançament social i la inversió en impactes
  • Sindicats
  • Universitats, instituts de recerca o advocats actius en l'àmbit de l'economia social i el desenvolupament de l'empresa social

La present convocatòria prové de la DG Growth; Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes.

 

Data Límit: 18/05/2018