• Imprimeix

Convocatòria 2018 del Fons Social Europeu per millorar la inserció de les persones més vulnerables

27/04/2018 10:04
20180427_insercio persones vulnerables

La present convocatòria va dirigida a entitats locals que promoguin projectes en l’àmbit de la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la discriminació. L’objectiu més concret per a aquestes entitats locals és que incloguin la realització d'itineraris integrats de contingut formatiu dirigits a la inserció de persones desocupades que pertanyin a col·lectius més vulnerables, així com el desenvolupament de jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

 

 

Les entitats que poden beneficiar-se’n són les següents:

  • Els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants.
  • Les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i Comunitats Autònomes uniprovincials, en l'exercici de les competències que corresponen a les diputacions provincials.
  • Els organismes autònoms dependents de qualsevol de les entitats assenyalades en els apartats anteriors.

Les subvencions que s’utilitzaran per a aquesta convocatòria s’insereixen en el marc del Programa Operatiu de Treball, Formació i Educació (POEFE) i provenen del Fons Social Europeu (FSE), que és el principal instrument de finançament de la Unió Europea per abordar temes com la lluita contra la pobresa o el foment de la inclusió social i la igualtat de gènere. 

El crèdit total de l’ajuda es distribuirà entre totes les sol·licituds que resultin admeses i en funció de la puntuació que rebi cadascuna.

Totes aquelles entitats que vulguin participar, hauran de fer-ho via electrònica a través de l’aplicació AP-POEFE del portal d’internet de la Secretaria d’Estat per a les Administracions Territorials: www.seat.mpr.gob.es

Pressupost: 184M € | Data Límit: 40 dies després del dia següent a la publicació de la convocatòria (27/04/2018) comptant els dies inhàbils així declarats en tot el territori nacional.