• Imprimeix

Ajuts a projectes Erasmus+ d’esport centrats en la integració de refugiats/ades

27/04/2018 12:04
20180427_esport inclusio refugiats

Arran del nombre cada cop més gran de refugiats a la UE, calen iniciatives per a la seva integració efectiva i per a la inclusió social.

El potencial de l’esport com a instrument per a la inclusió social està més que comprovat. Els projectes esportius afavoreixen la inclusió social dels refugiats/ades a les comunitats d’acollida.

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar uns 25 projectes que involucrin a les organitzacions esportives locals, concentrant els recursos en activitats en les quals participin tant homes com dones i promoguin la participació dels refugiats en activitats esportives mixtes, sobretot de joves fins a 30 anys.

A més, s’espera obtenir els següents resultats: 

  • Promoure el compromís directe dels refugiats i les comunitats d’acollida a llocs estratègics de la UE
  • Promoure un enfocament a escala europea que augmenti la capacitat de les comunitats europees d’acollida per implicar i integrar satisfactòriament als refugiats mitjançant l’esport 

Un dels objectius principals d’aquesta acció és identificar i oferir suport a les bones pràctiques a la UE, així com promoure el desenvolupament de mètodes per avaluar l’impacte de forma sistèmica i reproduïble. 

Per ser elegible cal:

  • Ser una organització pública o privada amb personalitat jurídica, dedicada de forma activa a l’àmbit de l’esport i que organitzi activitats esportives
  • Les persones físiques no són elegibles
  • Les entitats jurídiques han d’estar establertes a la UE. 

Les activitats elegibles són:

  • Activitats esportives destinades a promoure la participació dels refugiats/ades
  • Desenvolupament, identificació, promoció i posada en comú d’activitats i bones pràctiques relacionades amb la participació dels refugiats/ades en activitats esportives amb l’objectiu manifest d’integrar-se a les societats d’acollida.

  

Les activitats s’ha de dur a terme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

  

Pressupost: 1,4M €   |   Data límit: 7/06/2018