• Imprimeix

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018

27/03/2018 11:03
20180327_boscos

L’objectiu d’aquest ajuts és la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03) i les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01) dels annexos 3 i 4, respectivament, de l'Ordre ARP/222/2015 que estableix les bases reguladores d’aquests ajuts.

Aquests ajuts, per un import total de 2.900.357,02 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i seran a càrrec del pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2018, per un import màxim d'1.653.203,50 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta de finançament, 1.247.153,52 euros, serà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts.

Data límit: 1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC núm. 7587 de 27/3/2018.