• Imprimeix

Simplificació de la Política Agrària Comuna (PAC) gràcies al Reglament Òmnibus

La Unió Europea ha aprovat una reforma intermèdia de la PAC, l'anomenat "Reglament Òmnibus", que planteja una sèrie de "millores tècniques" en matèria de pagaments directes, desenvolupament rural o organització comuna de mercat, entre d'altres aspectes.

12/01/2018 13:01
20180112_PAC Reglament Omnibus

Unes modificacions que han entrat en vigor aquest 1 de gener i que tots els agricultors i ramaders han de conèixer perquè afectaran directament les seves declaracions de la PAC d'aquest 2018. El Govern d'Espanya publicarà durant la segona quinzena de gener el Reial Decret pel qual s'incorporarà a legislació nacional el denominat "Reglament Òmnibus" de la Unió Europea, després del seu pas pel "Consell d'Estat", per la qual cosa s'incorporarà a la normativa nacional abans de febrer. 

El "Reglament Òmnibus" modifica diversos reglaments de la PAC, inclòs el relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Es tracta del Reglament UE 2017/2393 de 13 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).