• Imprimeix

Convocatòria_H2020: accions preparatòries per a noves FET Flagships (iniciatives insígnia)

Objectiu: proposar noves iniciatives insígnia a nivell científic o tecnològic

09/01/2018 12:01
20180109_H2020 FET Flagships

Les FET Flagship són iniciatives insígnia de recerca multidisciplinàries, de gran envergadura i orientades a la ciència i a la tecnologia, construïdes al voltant d'un objectiu unificador. Afronten reptes que requereixen la cooperació entre diverses disciplines, comunitats i programes. 

Les propostes hauran de descriure els següents aspectes clau:

  • Què fa que sigui una iniciativa insígnia: quins són els objectius, per què fa que sigui un desafiament, en quines tecnologies s’avançaria, etc

 

  • Impacte (per què és positiu per Europa): tindrà un impacte important en l'economia i la societat, així com en la ciència i la tecnologia?; per què i com és rellevant per a la indústria europea?; com es basa en l'excel·lència científica existent a Europa; quin és el seu potencial d'innovació que beneficiaria l'economia i/o la societat europea; com posicionaria de manera exclusiva a Europa en relació amb els desenvolupaments i iniciatives rellevants que existeixen en altres regions del món.

 

  • Integració i valor afegit: quina és l'escala estimada de l'esforç necessari per assolir els objectius i quant de temps trigarà a fer-ho?; hi ha iniciatives similars a nivell regional, nacional o europeu i quin és el valor afegit d'aquest esforç? 

Les propostes haurien de descriure com les activitats de l'acció preparatòria implicaran a les parts interessades durant 12 mesos per arribar a un disseny complet.


Les propostes haurien de tenir en compte aspectes multidisciplinaris, incloses les ciències socials i les humanitats. També han de descriure una estratègia clara per a la difusió i la participació ciutadana


Les FET Flagship han d'orientar-se a un objectiu unificador visionari dins d'una de les tres àrees principals següents: TIC i societat connectada; salut i ciències de la vida; o energia, medi ambient i canvi climàtic. Han de presentar un enfocament multidisciplinari que reuneixi les comunitats pertinents per fer front al seu objectiu unificador. Les propostes han d'especificar clarament a quina de les tres àrees es dirigeixen.

 

Pressupost: 148M €   |   Data límit: 20/02/2018