• Imprimeix

L’Ajuntament de Terrassa seleccionat per liderar un projecte pilot sobre igualtat i diversitat

La ciutat rebrà una aportació de 191.490,03 euros de la Comissió Europea, el 78 per cent del cost total del projecte

09/01/2018 09:01
20180109_Ajuntament de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha estat seleccionat com a beneficiari d’un projecte europeu en el marc del programa REC (Rights, Equality and Citizenship 2014-2020) de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea. El projecte, que porta per títol IA4ENDPerspectiva interseccional per a les polítiques públiques locals d’igualtat i no discriminació, està cofinançat  en un 78 per cent per la Comissió Europea que aportarà un total de 191.490,03 euros per el seu desenvolupament. 

La iniciativa, presentada per l’Ajuntament de Terrassa a la convocatòria de projectes pilots "L'Europa de les diversitats" (REC-RPPI-EUDI-AG-2016), ha estat treballada conjuntament per l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, i el Servei Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament. El projecte a desenvolupar proposa generar un procés de recerca, formació i sensibilització en l’administració pública local i en la societat civil de Terrassa que permeti aplicar la perspectiva interseccional en les actuacions municipals i establir eines que facilitin transferir l’experiència i els resultats aconseguits en altres contextos europeus.

La interseccionalitat és una proposta teòrica que aposta per tenir en compte diferents aspectes que poden suposar un risc de discriminació o desigualtat de les persones (el gènere, l’origen, l’orientació sexual, l’edat o una discapacitat, entre d’altres) i que permet entendre que les múltiples combinacions d’aquests factors deriven en necessitats diferents i, per tant, que cal abordar-les de forma específica.

L’aplicació de la perspectiva interseccional en polítiques públiques és una oportunitat per generar noves polítiques inclusives per a més grups socials ja que donen resposta a un ventall més ampli de problemàtiques. Això no obstant, hi ha poques experiències pràctiques d’aplicació interseccional dins l’àmbit de les polítiques públiques d’igualtat. Per això es planteja aquest projecte innovador, que vol desenvolupar un procés per aplicar el plantejament interseccional en un context real com és l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Terrassa liderarà aquesta proposta com a coordinador i comptarà amb el partenariat de la Universitat de Vic i de l’Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS). La iniciativa té una durada prevista de 18 mesos i s’articularà en tres fases d’execució. En la primera es realitzarà una diagnosi del grau d'interseccionalitat a l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb la identificació i anàlisi de bones pràctiques amb perspectiva interseccional en l'àmbit europeu. En la segona fase es portarà a terme un cicle de tallers sobre interseccionalitat adreçat a professionals municipals i a societat civil, i la tercera la ciutat de Terrassa serà l’amfitriona d’un Congrés europeu en interseccionalitat i polítiques públiques locals. El principal resultat previst és un document que reculli recomanacions, propostes i consideracions sobre canvis organitzatius i bones pràctiques que sigui d’utilitat per a altres municipis que vulguin replicar l’experiència i/o les conclusions recollides en aquest projecte.