• Imprimeix

Convocatòria i bases reguladores per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees del fons Horizon 2020 en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (acrònim INTCO)

Objectiu: Incentivar als centres de recerca i a les ONGD catalanes per a la presentació conjunta de projectes del fons H2020 en cooperació al desenvolupament

18/01/2018 12:01
20180103_bases reguladores presentació projectes H2020 cooperacio al desenvolupament

Poden ser beneficiaris, en projectes en partenariat amb les ONGD:

  • Els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els centres públics i privats i les fundacions hospitalàries que tinguin com a finalitat la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

L'òrgan competent per a la tramitació i la gestió de la convocatòria és l'AGAUR, entitat col·laboradora de l'ACCD per a aquesta convocatòria.

Els projectes presentats per les entitats beneficiàries han de complir, entre d’altres, els requisits següents:

1. Que es presentin a les convocatòries 2018 i 2019 dels Reptes Socials del fons Horizon 2020, especialment dels reptes socials 6 i 7 del Pilar III:

  • «Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies» (Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives)
  • «Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens» (Societats segures: protecció de la llibertat i la seguretat d'Europa i dels seus ciutadans)

2. Les ONGD catalanes han d’estar inscrites en el registre d'ONGD que gestiona l'ACCD i/o l'AECID.

3. Que les ONGD catalanes participin amb un mínim de 50.000 euros en la despesa subvencionable del projecte que es presenta a la convocatòria europea.

Com a màxim les entitats poden percebre 6.000 euros.

Pressupost: 36.000€ |  Data límit: 28/02/2018