• Imprimeix

Quarta convocatòria del programa INTERREG EUROPE

07/05/2018 10:05
Logo Interreg Europe

L'objectiu del programa Interreg Europe és que, a través del fons FEDER, i mitjançant projectes interregionals es contribueix mitjançant el suport a l'aprenentatge de polítiques entre les organitzacions polítiques rellevants per millorar el rendiment dels instruments de la política regional. Un instrument de política regional és un mitjà per a la intervenció pública. Es refereix a qualsevol política, estratègia o llei desenvolupada per les autoritats públiques i aplicada sobre el terreny per tal de millorar una situació territorial específica. Tanmateix, un instrument de política també es pot referir a vegades a un marc legislatiu sense finançament específic. En el context del programa Interreg Europe, els programes operatius d'inversió per al creixement i els llocs de treball i els programes de cooperació per a la cooperació territorial europea es consideren instruments de política, així com altres polítiques de desenvolupament regional desenvolupades a nivell local, regional o nacional a través de l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge de polítiques entre actors de rellevància regional.

Es podran presentar: 

  • Autoritats públiques nacionals, regionals o locals
  • Altres organitzacions que s'encarreguin de definir i competents en política regional
  • Sense ànim de lucre

 

Les prioritats temàtiques que són susceptibles de finançament:

  • Medi ambient i eficiència en les recursos
  • Recerca i innovació
  • Competitivitat de la petita i mitjana empresa
  • Economia baixa en carboni

 

Amb un cofinançament del 75% o del 85% FEDER.

 

Pressupost: 74.280.000,00€  |   Data límit: 22/06/2018