• Imprimeix

Convocatòria_H2020: Seguretat alimentària sostenible

Objectiu: abordar els vincles inherents entre els ecosistemes, la producció d'aliments, la cadena alimentària i la salut i el benestar dels consumidors

14/11/2017 12:11
20171114_H2020 seguretat alimentaria sostenible

Els objectius específics són: 

  • produir aliments saludables
  • augmentar l'eficiència dels recursos  des de la producció primària fins als consumidors
  • entendre l'impacte del canvi climàtic en l'agricultura, els recursos i la qualitat dels aliments i identificar opcions per gestionar els seus efectes
  • reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les emissions de contaminants atmosfèrics 

Les propostes hauran de contribuir a crear unes condicions per una agricultura dinàmica i innovadora, i el sector de l’alimentació ha de ser capaç de què els productes d’alta qualitat siguin competitius. 

En aquesta convocatòria hi ha els següents topics oberts: 

Innovació integrada de sistemes que valoritzin residus biològics

Data límit: 13/02/2018

 

Nutrició personalitzada

Data límit: 13/02/2018

 

Aplicacions de microbiomes per a sistemes alimentaris sostenibles

Data límit: 13/02/2018

 

Proves futures de les nostres plantes

Data límit: 13/02/2018

 

Agricultura resilient

Data límit: 13/02/2018

 

Biodiversitat en acció: a través de les terres agrícoles i la cadena de valor

Data límit: 13/02/2018

 

Nous i emergents riscos en salut vegetal

Data límit: 13/02/2018

 

Foment de la gestió integrada de plagues

Data límit: 13/02/2018

 

Fer l'apicultura europea sana i sostenible

Data límit: 13/02/2018

 

Millora del benestar dels animals

Data límit: 13/02/2018

 

Anti microbians i producció animal

Data límit: 13/02/2018

 

Cap a una alimentació més saludable i sostenible

Data límit: 13/02/2018


Seguiment de les inversions i impactes en R + I alimentari

Data límit: 13/02/2018

 

Recursos genètics i comunitats pre-cria

Data límit: 13/02/2018

 

Innovació en proves de varietats vegetals

Data límit: 13/02/2018

 

Agri-Aqua labs

Data límit: 13/02/2018

 

Donar suport a la coordinació del microbioma i al Fòrum Internacional de Bioeconomia

Data límit: 13/02/2018

 

Donar suport a la implementació del partenariat EU-Àfrica d’investigació i innovació en alimentació i nutrició segura i sostenible (FNSSA)

Data límit: 13/02/2018

 

Gestió altament eficient de qualitat del sòl i recursos terrestres

Data límit: 13/02/2018  

 

Els topics que s’obriran en el futur són:


Aproximacions innovadores i centrades en el sistema alimentari a les ciutats

Data obertura: 16/10/2018

 

Fertilitzants orgànics d’alta qualitat procedents del biogàs

Data obertura: 16/10/2018

 

Demostracions d’alimentació al núvol

Data obertura: 16/10/2018

 

Proteïnes alternatives per a aliments i pinsos

Data obertura: 16/10/2018

 

Enfocaments integrats dels controls de seguretat alimentària a tota la cadena alimentària

Data obertura: 16/10/2018

 

Intensificació sostenible a l'Àfrica

Data obertura: 16/10/2018


Gestió integrada de l'aigua en petites conques agrícoles

Data obertura: 16/10/2018

 

Una vacuna contra la pesta porcina africana

Data obertura: 16/10/2018

 

ERANETs en alimentació provinents de l’agricultura

Data obertura: 16/10/2018


Enfocaments integrats de salut i alternatives a l'ús de plaguicides

Data obertura: 16/10/2018

 

Sistemes alimentaris a l’Àfrica

Data obertura: 16/10/2018

 

Programa conjunt europeu en gestió de terra agrícola

Data obertura: 16/10/2018