• Imprimeix

Pla de treball Horizon 2020 en l’àmbit de la seguretat alimentària, l’agricultura i silvicultura sostenibles, la investigació marina i la bioeconomia

Aquest pla de treball es centra en la gestió sostenible del mar i de la terra per tal de proveir aliments saludables i assegurar la biodiversitat i la no contaminació del mar. Donarà suport a aliments innovadors i indústries marines, a la bioeconomia i a les àrees rurals dinàmiques.

14/11/2017 11:11
20171114_logo H2020

L’objectiu és que noves idees, productes, tecnologies i recomanacions polítiques i innovacions socials treballin en tàndem per proveir un marc de suport per millorar la manera en què proveïm i consumim.

 

 

Les prioritats d’aquest pla de treball són 5:

  1. Atendre el canvi climàtic i la capacitat de recuperació en terra i mar:

S’intentarà assolir els objectius sobre el canvi climàtic a la vegada que s’assegura satisfer les necessitats d’aliments i energia de la població.

  1. Anar cap a una bioeconomia circular:

Es donarà suport a sistemes de producció i distribució de recursos eficients i cadenes de valor basats en un ús nou i més eficient dels residus i subproductes.

  1. Foment dels ecosistemes funcionals, sistemes alimentaris sostenibles i estils de vida saludables:

Es posaran a prova els nostres sistemes d'alimentació per fer-los més sostenibles, resistents, responsables, diversos, competitius i inclusius.

  1. Potenciar les principals novetats a la terra i al mar: nous productes, cadenes de valor i mercats:

Es posaran a prova, demostraran i ampliaran noves tecnologies i models de negoci que crearan innovacions avançades.

  1. Desenvolupament de territoris intel·ligents i connectats i cadenes de valor a les zones rurals i costaneres:

Es millorarà la capitalització dels actius territorials promovent noves associacions entre productors, processadors, minoristes i societat. 

Aquest pla de treball s’estructura en 3 convocatòries

  1. Seguretat alimentària sostenible
  2. Creixement blau
  3. Renaixement rural 

També hi ha una plataforma d’inversió en economia circular. 

Dintre de cada convocatòria hi ha subconvocatòries o topics, que contribueixen a les àrees d’interès que són “Baix carboni”, “Economía circular” i “Digitalització”. 

Moltes reptes són de caire global, per la qual cosa requereixen obrir el procés innovador a tots els actors, en cooperació amb tercers països. 

El model d’innovació integrador serà desenvolupat per l’EIP-AGRI  (European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability), que facilitarà l’intercanvi de coneixement. L’EIP-AGRI posa en comú els diferents actors (agricultors, consultors, investigadors, empreses, etc) per tal de què treballin conjuntament per trobar solucions innovadores a problemes específics (formant, per exemple, grups operacionals).