• Imprimeix

Bases reguladores i convocatòria_FEAGA: ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i ajuts destinats al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars

Objectiu: promoure el consum de fruites i hortalisses i de llet amb l'objectiu d' aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables

31/10/2017 14:10

L'objecte d'aquesta ordre és, d'una banda, determinar el grup d'alumnes als quals va dirigit el programa, els compromisos i obligacions dels centres educatius que participin en els Programes, els criteris de selecció dels centres educatius en cas que per qüestions pressupostàries no sigui possible atendre totes les sol·licituds. D'altra banda, regular les condicions i els compromisos que han d'acomplir les entitats que vulguin participar en la promoció i distribució de fruites per obtenir l'aprovació com a sol·licitants d'ajut.

Les persones destinatàries d'aquests ajuts són els alumnes i les alumnes que assisteixin regularment a un centre educatiu autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El nivell educatiu al que s'adrecin els programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet es determinarà en la convocatòria corresponent.

La dotació màxima de la convocatòria d'ajut per al curs escolar 2017/2018 és de 2.200.000,00 euros, del programa de fruita escolar i de 2.100.000,00 euros del programa de llet escolar.

En el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, els proveïdors de fruites i hortalisses i els de llet, que hagin efectuat la declaració de participació en els Programes hauran de presentar davant la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries la sol·licitud de participació en el procés de selecció del proveïdor del Programa Escolar de Fruita i/o Programa Escolar de Llet en Catalunya i de l'ajut corresponent.