• Imprimeix

Agricultura i les entitats de l'Ebre signen el conveni que regula els ajuts per a la lluita contra el cargol poma

Malgrat el bloqueig que el Govern de l’Estat ha imposat als comptes de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Agricultura ha fet tot l’esforç per no aturar aquests ajuts.

16/10/2017 09:10
20171016_FEADER ajuts cargol poma

Font: gencat.cat

El passat 26 de setembre el Govern de la Generalitat ja va aprovar la concessió d’una subvenció directa de 260.381,34 euros per a aquestes actuacions que, juntament amb l’aportació dels fons comunitaris FEADER, suposava un muntant total de 456.809,39 euros. Tot i que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està a punt per a fer efectiva la totalitat d’aquesta subvenció, el bloqueig que el Govern de l’Estat ha imposat als comptes de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Ordre ministerial per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017, no permet fer-ho.

Malgrat aquesta situació, del tot injustificada, el DARP ha fet tots els esforços que estan a la seva ma perquè aquestes ajudes, tan importants per a mantenir les actuacions de lluita contra la plaga del cargol poma, no s’aturin. Per això, s’ha formalitzat aquest segon conveni que regula les condicions d’atorgament d’una subvenció directa per un import total de 327.511,13€ per a l’execució de les actuacions corresponents a la segona anualitat del projecte mediambiental. Es tracta d’un ajut cofinançat pel fons FEADER en un 43% i pel DARP en un 57%. La part corresponent a l’ajut del DARP es quantifica en 186.681,34 euros.

La resta de l’import corresponent a l’ajut concedit per l’execució de les actuacions previstes dins la segon anualitat del projecte mediambiental de la lluita contra el cargol poma es podrà fer efectiu tant bon punt es deixi sense efecte l’Ordre ministerial que declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017. Si no és així, i en tractar-se d’un ajut cofinançat pel FEADER, es podrien perdre els diners que aporta Brussel·les, amb els perjudicis mediambientals que això comportaria per al delta de l’Ebre.