• Imprimeix

Convocatòria_Horizon2020: beques Starting Grant 2018, per a investigadors que inicien el seu programa de recerca, del Centre de Recerca Europeu (ERC)

Objectiu: donar suport a aquells investigadors que estan iniciant un projecte de recerca d’excel·lència, que sigui ambiciós i de naturalesa científica, en la fase de carrera en què iniciïn un equip o programa de recerca independent.

12/09/2017 10:09

Els investigadors candidats han de demostrar la seva independència i potencial. Així doncs, ho poden fer per exemple:

  • Amb almenys una publicació important sense la presència del seu tutor de doctorat
  • Havent publicat a les principals revistes científiques internacionals, havent fet conferències ben considerades, havent elaborat patents, havent rebut premis, etc. fet que demostraria un futur prometedor per a la seva investigació

La quantia màxima de l’ajut és de 1.500.000€ per a un període de 5 anys, però es poden sol·licitar fins a 500.000€ addicionals si s’han de cobrir les despeses generades pel trasllat dels investigadors a d’altres països, de la UE o associats; si s’han hagut de comprar equips importants o si hi ha hagut accés a grans instal·lacions.

Pressupost: 581.000.000 € |Data límit: 17/10/2017.