• Imprimeix

Licitació_CHAFEA: estudi sobre l’impacte socioeconòmic de les polítiques europees en matèria de VIH, hepatitis, malalties de transmissió sexual i tuberculosi

Objectiu: avaluar l’impacte socioeconòmic de les polítiques actuals i futures a la UE en matèria de VIH, hepatitis, malalties de transmissió sexual i tuberculosi.

03/08/2017 12:08