• Imprimeix

El Departament d'Agricultura destinarà 7,66M€, cofinançats pel FEADER, a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals Leader

Els ajuts estan adreçats principalment a projectes per a la transformació i comercialització del productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

28/07/2017 09:07

Amb aquests projectes es generarà una inversió de més de 29M€ € en els territoris rurals Leader de Catalunya, i es crearan més de 250 llocs de treball directes.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 242 sol·licituds d’ajut destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals Leader, corresponents a l’any 2016, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.,66M€, són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El DARP n’aportarà 4.370.000 euros per al 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts, i la resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 grups d’acció local Leader que el DARP va seleccionar per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.