• Imprimeix

Bases reguladores i convocatòria_FEADER: per a la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació, que impulsin la productivitat i sostenibilitat agrícoles

Objectiu: creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) que desenvolupin projectes en el marc de la innovació per una millora en la productivitat i sostenibilitat en la producció agrícola, per a la innovació, la cooperació i el desenvolupament

03/08/2017 11:08

Poden formar part d’aquests grups operatius els productors agraris i forestals, i les seves agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal, i les seves agrupacions o associacions; les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions; les comunitats de regants; els artesans alimentaris i llurs gremis; les universitats, centres de recerca i centres tecnològics; els centres d'innovació; altres entitats els estatuts de les quals recullin la realització d'accions d'investigació i desenvolupament tecnològic; les empreses tecnològiques; les empreses de serveis i proveïdores de tecnologia i inputs a les empreses agroalimentàries i forestals; l'Administració; les entitats d'assessorament agrari; les organitzacions no governamentals; les petites i mitjanes empreses (PIME), i altres agents del sector agroalimentari i rural.

Pressupost: 4M€ | Data límit: 15/11/2017