• Imprimeix

Convocatòries_LIFE: projectes en els àmbits del medi ambient i l'acció pel clima

Objectiu: contribuir a l'aplicació, actualització i desenvolupament de polítiques i legislació ambiental i climàtica de la UE per assolir la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica i preparada per a fer front al canvi climàtic, així com frenar la pèrdua de biodiversitat.

05/05/2017 14:05

Aquest programa busca la realització d’actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire; el sosteniment del medi ambient; l’assoliment d’alts nivells generals de salut i d’un model d’agricultura, silvicultura, turisme, d’indústries i de gestió de residus sostenibles; l’eficiència en l’ús dels recursos naturals; el manteniment de la biodiversitat i els recursos hidrogràfics; l’ús eficient de l’energia i la correcta utilització del sòl, entre d’altres.

Pressupost: 373.145.000 € | Data límit: setembre/2017.