• Imprimeix

Bases i convocatòria_Departament de la Presidència: desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer

Objectiu: donar suport a projectes transfronterers pluriennals de cooperació que no tenen les capacitats de recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer i que s’hagin desenvolupat al territori de l'Espai Català Transfronterer.

24/04/2017 13:04

S’estableixen les bases específiques que regulen la concessió de subvencions a projectes d’associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer com també la convocatòria d'aquests ajuts per l'any 2017.

Pressupost: 80.000 € (64.000 € per al 2017 i 16.000 € per al 2018) | Data límit: 1 mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC del 25 d’abril de 2017.