• Imprimeix

Pla Catalunya - Marroc

Pla_marroc_gran

El 15 de setembre de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Catalunya-Marroc pel període 2014-2017. Es tracta de la primera vegada que es duu a terme una tasca tan exhaustiva de detecció i prospectiva d’actuacions amb el Marroc, amb l’objectiu de canalitzar les activitats actuals, establir sinergies entre el Govern i les institucions i treballar conjuntament i coordinada per ampliar i potenciar accions futures.

En el Pla s’hi ha implicat no solament els departaments de la Generalitat, sinó que s’ha volgut fomentar un procés de participació amb altres institucions públiques catalanes, associacions empresarials i sindicals, entitats de la societat civil i, també col·lectius de catalans i catalanes d’origen marroquí.

Atenent els principals àmbits de relació amb el Marroc, el Pla s’estructura a partir de cinc grups de treball. Cadascun dels grups el formen els departaments de la Generalitat corresponents, així com aquelles institucions catalanes que treballen en aquests àmbits amb el Marroc i els lidera un coordinador, que és qui impulsa les reunions i gestiona la informació que genera el grup. Els cinc grups, amb els coordinadors respectius, són els següents:

  • Relacions Institucionals, coordinat per la Direcció General de Relacions Exteriors, de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
  • Cooperació al Desenvolupament, coordinat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.
  • Relacions econòmiques, coordinat per ACCIÓ.
  • Cultura, universitats i recerca, coordinat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).
  • Catalans i catalanes d’origen marroquí, coordinat per la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Família.

El 15 de setembre de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Catalunya-Marroc pel període 2014-2017. Es tracta de la primera vegada que es duu a terme una tasca tan exhaustiva de detecció i prospectiva d’actuacions amb el Marroc, amb l’objectiu de canalitzar les activitats actuals, establir sinergies entre el Govern i les institucions i treballar conjuntament i coordinada per ampliar i potenciar accions futures.

Data d'actualització:  15.07.2015