• Imprimeix

Treballar i fer pràctiques a les institucions de la Unió Europea

Per a treballar a les institucions i òrgans de la UE cal participar en els concursos públics organitzats per l’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO). Vegeu els requisits per poder-hi participar. Els concursos es publiquen al web d’EPSO a mesura que es van obrint. Normalment, cada any s’obre una convocatòria per tal de realitzar les proves de funcionari titular.  

A les institucions europees també hi ha agents contractuals (CAST), que són personal temporal dedicat a donar suport a les diferents administracions. Per a aconseguir una posició CAST, els aspirants també han de presentar les credencials a l’oficina d’EPSO. Les proves que cal realitzar varien en funció dels requisits de cada vacant.

La diferència entre el CAST i l’EPSO és que el segon és un examen que es fa per entrar a formar part del funcionariat permanent europeu, mentre que el CAST dóna accés a posicions temporals.

Una vegada superades les proves, els candidats tant d’EPSO com de CAST queden inscrits a una llista de reserva que els dóna dret a accedir a un lloc de treball a les institucions de la UE. El lloc de treball, però, no és garantit pel sol fet d’haver aprovat el concurs, sinó que els candidats han de participar posteriorment en els processos de selecció específics per cada posició vacant. Vegeu la llista de vacants obertes.

Cal tenir en compte que algunes institucions de la UE tenen mètodes propis per a la selecció de personal. És el cas del Banc Central Europeu, el Banc Europeu d’Inversions, el Fons Europeu d’Inversions,  i les agències de la UE (vegeu-ne una llista completa; cal entrar a cadascun dels webs per veure les vacants obertes).

L’equip de #FonsUECat ha elaborat el “Manual de pràctiques a les institucions europees i a altres actors internacionals”. Hi trobareu informació detallada sobre cadascuna de les estades formatives: institució i lloc de formació, tipologia de les pràctiques, principals requisits, remuneració, durada de l’estada, enllaços d’interès, període d’inscripció, etc.

Informació relacionada: 

Fer pràctiques a les oficines catalanes a Brussel·les

Aquest manual pretén fomentar la participació catalana a la xarxa d’experts/es internacional que la Unió Europea té per donar suport a les direccions generals i agències de la Comissió Europea i a altres actors europeus com ara el Servei d’Acció Exterior. Inclou un recull de les convocatòries principals, així com els requisits, el procés d’inscripció i els enllaços per a formalitzar la candidatura.

A més de les institucions de la UE, a Brussel·les hi ha una gran quantitat d’empreses i entitats que es dediquen a l’àmbit dels afers europeus. Hi ha diversos webs que agrupen ofertes de feina en aquest camp. Alguns exemples són: EurActiv, EuroBrussels, EuroJobs, BrusselsJobs, EPLO, EURES, Cosmopolitalians, PubAffairs i Public Affairs Jobs. Alguns també inclouen aquest tipus d’ofertes de feina a altres indrets d’Europa.

Als països del Benelux, es troben ubicades diverses institucions internacionals com l’OTAN (Brussel·les, Bèlgica) i el Tribunal Internacional de Justícia (La Haia, Països Baixos).

Per altra banda, a Brussel·les també hi ha l’oficina de l’ONU/PNUD que s’encarrega de mantenir, fomentar i desenvolupar les relacions entre l’ONU i les institucions de la Unió Europea. A més, l’oficina de l’ONU/PNUD té un paper proactiu a l’hora de reunir a les 25 agències, fons i programes de l’ONU representats a Brussel·les (Programes i Fons: PNUD, UNICEF, UNHCR, WFP, UNODC; UNFPA, UN Environment, UNRWA, UN Women, UN-Habitat; agències ONU: World Bank, WHO, UNESCO, ILO, FAO, WMO, UNIDO; altres ens: UNISDR, UNOPS; altres organitzacions: OHCHR, IOM, OCHA, UNRIC, UNICRI, UNLOPS, UNI-CRIS, UNCDF). A la pàgina web del Centre Regional d’Informació de les Nacions Unides per Europa Occidental hi trobareu totes les ofertes de feina relacionades amb l’ONU i les seves 25 agències, fons i programes.

Busqueu finançament en l’àmbit del turisme, les TICs, l’empresa, el medi ambient...? El portal #FonsUECat reuneix totes les oportunitats de finançament europeu disponible, alerta de les convocatòries en curs obertes des de les institucions europees, facilita l’accés a la informació dels Departaments de la Generalitat que intervenen en aquests fons i destaca exemples del que s’ha fet i s’està fent a Catalunya amb finançament europeu.

També us podeu donar d’alta del butlletí setmanal #FonsUECat que recull totes les novetats en aquest àmbit.

El web ofereix informació actualitzada de les convocatòries dels diferents fons, recursos i ajuts que les institucions europees obren regularment i agrupa tota la informació en 10 àmbits temàtics per facilitar-ne l’accés i el seguiment.