Totes les persones inscrites al Registre de catalans residents a l’exterior poden accedir a condicions avantatjoses i sol·licitar tot un seguit de serveis.

Targeta Sanitària Individual (TSI)

QUI pot accedir a la TSI?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior, que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària bàsica en els seus desplaçaments temporals a Catalunya. No podrien optar a aquest servei, per tant, els catalans residents a Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

QUÈ és la TSI?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior, inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior, podran disposar de la Targeta Sanitària Individual (TSI) per a les seves estades temporals a Catalunya. Aquesta targeta és el document que identifica i permet l'accés a la cobertura sanitària general dels serveis sanitaris del Servei Català de la Salut.

COM es pot accedir a la TSI?

 • La persona inscrita al Registre de catalans residents a l’exterior ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el mateix formulari de la inscripció i, en el cas que ja estigueu inscrits, amb el formulari  de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
 • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que la persona sol·licitant estigui correctament inscrita al Registre de catalans residents a l’exterior.
 • La persona sol·licitant rebrà la Targeta Sanitària Individual per correu postal, a l’adreça informada en el Registre de catalans residents a l’exterior.
 • Per a activar la TSI, la persona interessada, un cop a Catalunya, haurà de trucar al 061 CatSalut Respon, per tal que l’informin de l’àrea bàsica de salut i centre d’atenció primària que li corresponen segons el seu CIP (codi d’identificació de 4 lletres i 10 números que està escrit a la TSI). Posteriorment, s’haurà d’adreçar a l’àrea bàsica de salut que li indiquin, amb la targeta i el seu document identificador (DNI, NIE o passaport), i li activaran al moment.
 • La TSI té validesa indefinida i restarà en poder del seu titular, però només s’activarà quan aquest realitzi una estada temporal a Catalunya.
 • L’activació de la TSI s’efectuarà per un termini de 2 mesos per cada estada, renovable per successius terminis de dos mesos, de manera justificada.

Carnet Jove

QUI pot accedir al CARNET JOVE?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior, entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.

QUÈ és el CARNET JOVE?

El programa Carnet Jove treballa per a l’emancipació i la participació de les persones joves, amb l’objectiu de contribuir a la seva integració en la societat.

El Carnet Jove inclou una sèrie de propostes orientades a potenciar la vessant cultural, social i participativa dels joves a nivell nacional i europeu, per millorar i augmentar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Ofereix un ampli ventall d’avantatges en l’adquisició i la utilització de diferents productes i serveis.

COM es pot sol·licitar el CARNET JOVE?

 • La persona jove (o en el cas de menors d’edat el pare, mare o tutor) ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el mateix formulari de la inscripció i, en el cas que ja estigueu inscrits, amb el formulari  de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
 • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que la persona sol·licitant estigui correctament inscrita al Registre de catalans residents a l’exterior i que compleix els requisits d’edat.
 • La persona sol·licitant rebrà el carnet per correu postal, a l’adreça informada en el Registre de catalans residents a l’exterior.

L’Estiu és teu

QUI pot accedir a “L’ESTIU ÉS TEU”?

Infants i joves catalans residents a l’exterior, de 8 a 16 anys i inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior. Com són menors d’edat, també cal que el pare/mare o tutor/a legal estiguin inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.

 

QUÈ és “L’ESTIU ÉS TEU”?

Modalitats

 1. PROGRAMA RESIDENTS  A L’ESTRANGER. Programa residents a l’estranger. Per a l’any 2018, la Xarxa d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) oferirà dins del programa l’Estiu és teu estades de lleure adreçades exclusivament als infants i joves catalans residents a l’exterior que vulguin gaudir de l’experiència de compartir l’estada amb altres catalans vinguts d’arreu del món i disposar d’espais lúdics de reforç de la llengua i la cultura catalanes. Properament es concretaran aquests torns.

     

 1. PROGRAMA GENERAL “L’ESTIU ÉS TEU”. També s’ofereix la possibilitat a aquest col·lectiu d’incorporar-se a les estades organitzades en el marc general del programa.

 

COM es pot accedir a “L’ESTIU ÉS TEU”?

 • El pare, mare o tutor inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el mateix formulari de la inscripció i, en el cas que ja estigueu inscrits, amb el formulari  de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades, en nom del menor.
 • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que tant la persona sol·licitant com l’infant o jove beneficiari del programa estiguin correctament inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.
 • Un cop validades les dades, la persona sol·licitant rebrà la informació sobre la reserva, amb tota la documentació necessària.

 

Observacions:

 • Les places del Programa Residents a l’Estranger – l’Estiu és teu són limitades i s’atorgaran per ordre de preinscripció i preferència.
 • L’adjudicació de places dins el programa general de l’Estiu és teu es regeix per les condicions generals d’aquest.

XANASCAT

QUI pot accedir als DESCOMPTES de la XANASCAT?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.

QUÈ és la XANASCAT / en què consisteixen les CONDICIONS AVANTATJOSES?

La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) disposa de més de 50 albergs arreu de Catalunya.

Les persones inscrites al Registre de catalans residents a l’exterior podran gaudir d’un 10 % de descompte sobre la tarifa habitual vigent en cada moment en els serveis d’allotjament i alimentació d’aquesta xarxa.

COM es pot accedir als DESCOMPTES de la XANASCAT?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior que vulguin allotjar-se als albergs de la XANASCAT, han de trucar al telèfon de la central de reserves: +34 93 483 83 63.

Per gaudir del descompte hauran d’acreditar que estan inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior, presentant el certificat d’inscripció al Registre. Aquest certificat es pot sol·licitar per correu electrònic a l’adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat, indicant les dades identificatives de la persona inscrita (nom i cognoms i DNI o passaport) .

eBiblio

QUI pot accedir a eBiblio?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior, inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.

 

QUÈ és eBiblio?

eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals, accessibles a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

És un servei promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

eBiblio ofereix als ciutadans una col·lecció de novetats editorials de diverses temàtiques:

 • Obres de ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que inclouen còmic, narrativa, poesia i teatre.
 • Obres de no-ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que inclouen obres de ciències socials, desenvolupament personal, esports, informàtica, viatges, etc.

 

COM es pot accedir a eBiblio?

 • La persona inscrita al Registre de catalans residents a l’exterior ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el mateix formulari de la inscripció i, en el cas que ja estigueu inscrits, amb el formulari  de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
 • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que la persona sol·licitant estigui correctament inscrita al Registre de catalans residents a l’exterior.
 • Un cop validades les dades, rebrà un codi d’accés d’usuari de biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
 • El codi d’accés d’usuari mantindrà la seva validesa mentre l’usuari formi part del Registre de catalans residents a l’exterior.

"Fas 6 anys. Tria un llibre"

QUI pot accedir a la campanya “FAS 6 ANYS. TRIA UN LLIBRE”?

Infants catalans i catalanes residents a l’exterior, inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior, que durant l’any 2018 facin 6 anys.

QUÈ és la campanya “FAS 6 ANYS. TRIA UN LLIBRE”?

La campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vol estimular els hàbits de lectura dels infants d’aquesta edat.

Els infants catalans i catalanes residents a l’exterior, inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior, que durant l’any 2018 facin 6 anys podran escollir el llibre infantil que desitgin de la plataforma en línia Libelista.cat per un import de fins a 13 €.

COM es participa a la campanya “FAS 6 ANYS. TRIA UN LLIBRE”?

 • El pare, mare o tutor inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el mateix formulari de la inscripció i, en el cas que ja estigueu inscrits, amb el formulari  de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades, en nom del menor.
 • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que tant la persona sol·licitant com l’infant beneficiari del programa estiguin correctament inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.
 • Un cop validades les dades, l’infant rebrà una targeta amb un codi de barres personalitzat que podrà bescanviar pel llibre infantil que desitgi a la plataforma en línia Libelista.cat, per un import de fins a 13 €. En cas que l’import del llibre sigui inferior, no se n’abonarà la diferència. Si és superior, la persona adulta responsable del menor n’assumirà la diferència. Un cop escollit el llibre, el rebrà per correu postal, a l’adreça informada en el Registre de catalans residents a l’exterior.

iQUIOSC.cat

QUI pot accedir a l’iQUIOSC.cat?

Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior.

QUÈ és l’iQUIOSC.cat?

iQUIOSC.cat és una plataforma digital que aplega les principals publicacions en català: diaris, revistes, premsa comarcal, etc. És una iniciativa de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

Els catalans i catalanes residents a l’exterior inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior podran accedir gratuïtament a les 5 publicacions en català de pagament que escullin durant 6 mesos. També podran accedir a la premsa gratuïta en català disponible en aquesta plataforma.

COM es pot accedir a l’iQUIOSC.cat?

Les persones inscrites al Registre de catalans residents a l’exterior rebran per correu electrònic o per correu ordinari (en funció del mitjà que hagin escollit en el moment de la inscripció a efectes de notificacions i comunicacions) un enllaç que els permetrà accedir a la plataforma iQUIOSC.cat i escollir les 5 publicacions de pagament a les quals desitgin tenir accés gratuïtament durant 6 mesos. Transcorregut aquest període, les persones que desitgin mantenir el servei n’hauran d’assumir el cost.

Data d'actualització:  20.03.2017