• Imprimeix

Registre de catalans residents a l'exterior

Segons la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, el Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger. La inscripció en el Registre és voluntària i gratuïta i té com a finalitats, d’una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior per tal que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquest col·lectiu siguin més efectives i, de l’altra, possibilitar-los l’exercici dels seus drets com a catalans i catalanes a l’exterior. Els requisits d’inscripció i les seves característiques venen determinades pel Decret 71/2014, de 27 de maig, de creació del Registre.

Com inscriure’s i sol·licitar serveis

Inscriure’s amb signatura manuscrita

Empleneu la sol·licitud d’inscripció al Registre amb signatura manuscrita. La sol·licitud inclou cinc passos, al final de cadascun dels quals trobareu el botó «Següent», que comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades. En el cinquè pas, abans de prémer el botó «Enviar», l’aplicació us demanarà que valideu que no sou «un robot». Un cop feta la validació, ja podeu enviar la sol·licitud.

Seguidament, rebreu l’acusament de recepció en PDF (també el rebreu per correu electrònic). Caldrà que l’imprimiu, el signeu i l’envieu per correu postal amb la documentació requerida al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú. 

En la sol·licitud d’inscripció també podeu indicar els serveis i avantatges del Registre als quals voleu accedir.

 

Inscriure’s amb signatura electrònica

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud d’inscripció al Registre amb signatura electrònica. Us recomanem que utilitzeu el navegador Firefox i la versió 9.1 o superior de l’Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregueu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase «Please Wait», cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla.)

2. Empleneu la sol·licitud. A l’apartat «Documentació annexa» adjunteu la documentació requerida en aquest tràmit. Valideu la sol·licitud (es comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades) i deseu-la de nou al vostre ordinador.

3. Aneu a la pàgina de tràmits per a enviar electrònicament la sol·licitud d’inscripció mitjançant la vostra signatura electrònica. Un cop enviada correctament, rebreu el codi del tràmit (ID), el número i la data de registre, així com l’acusament de recepció per a la vostra informació.

Si voleu saber els tipus de certificats vàlids per a realitzar tràmits a Tràmits gencat amb signatura electrònica, consulteu aquest enllaç.

 

Nota: Quan empleneu la sol·licitud, us recomanem que hi feu constar la vostra adreça de correu electrònic de contacte, on rebreu les comunicacions associades al Registre. En cas de persones majors d’edat, aquesta adreça ha de correspondre a la persona sol·licitant, per a poder-vos oferir una atenció més àgil i personalitzada.

 

Documentació requerida en aquest tràmit: 

  1. DNI o passaport vàlids (no caldrà aportar-los en el cas de fer el tràmit amb signatura electrònica, sempre que qui faci la sol·licitud sigui la persona a inscriure).
  2. Certificat de Padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE) o qualsevol altre document que acrediti el darrer veïnatge administratiu a Catalunya i la residència a l’exterior (ex: certificat del Cens d’espanyols residents absents, CERA).
  3. Còpia del llibre de família o del document que acrediti la representació legal en el cas de menors i/o persones incapacitades legalment.

Com obtenir el PERE o el CERA

Si teniu qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l’adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

 

Com modificar les dades i/o sol·licitar serveis

Sol·licitar serveis i/o modificar les dades amb signatura manuscrita

Empleneu la sol·licitud de serveis i/o modificació de les dades amb signatura manuscrita. La sol·licitud inclou quatre passos, al final de cadascun dels quals trobareu el botó «Següent», que comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades. En el quart pas, abans de prémer el botó «Enviar», l’aplicació us demanarà que valideu que no sou «un robot». Un cop feta la validació, ja podeu enviar la sol·licitud.

Seguidament, rebreu l’acusament de recepció en PDF (també el rebreu per correu electrònic). Caldrà que l’imprimiu, el signeu i l’envieu per correu postal amb la documentació requerida al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú. 

 

Sol·licitar serveis i/o modificar les dades amb signatura electrònica

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud de serveis i/o modificació de les dades amb signatura electrònica. Us recomanem que utilitzeu el navegador Firefox i la versió 9.1 o superior de l’Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregueu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase «Please Wait», cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla.)

2. Empleneu la sol·licitud. A l’apartat «Documentació annexa» adjunteu la documentació requerida en aquest tràmit. Valideu la sol·licitud (es comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades) i deseu-la de nou al vostre ordinador.

3. Aneu a la pàgina de tràmits per a enviar electrònicament la sol·licitud d’inscripció mitjançant la vostra signatura electrònica. Un cop enviada correctament rebreu el codi del tràmit (ID), el número i la data de registre, així com l’acusament de recepció per a la vostra informació.

Si voleu saber els tipus de certificats vàlids per a realitzar tràmits a Tràmits gencat amb signatura electrònica, consulteu aquest enllaç.

 

Nota: Quan empleneu la sol·licitud, us recomanem que hi feu constar la vostra adreça de correu electrònic de contacte, on rebreu les comunicacions associades al Registre. En cas de persones majors d’edat, aquesta adreça ha de correspondre a la persona sol·licitant, per a poder-vos oferir una atenció més àgil i personalitzada.

 

Documentació requerida en aquest tràmit: 

  1. DNI o passaport vàlids (no caldrà aportar-los en el cas de fer el tràmit amb signatura electrònica, sempre que qui faci la sol·licitud sigui la persona a inscriure).
  2. Documentació que acrediti la modificació sol·licitada (ex: certificat de residència, factura de subministraments, etc.).

Si teniu qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l’adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

Com cancel·lar la inscripció

Cancel·lar la inscripció amb signatura manuscrita

Empleneu la sol·licitud de cancel·lació al Registre amb signatura manuscrita. La sol·licitud inclou tres passos, al final de cadascun dels quals trobareu el botó «Següent», que comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades. En el tercer pas, abans de prémer el botó «Enviar», l’aplicació us demanarà que valideu que no sou «un robot». Un cop feta la validació, ja podeu enviar la sol·licitud.

Seguidament, rebreu l’acusament de recepció en PDF (també el rebreu per correu electrònic). Caldrà que l’imprimiu, el signeu i l’envieu per correu postal amb la documentació requerida al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú. 

 

Cancel·lar la inscripció amb signatura electrònica

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud de cancel·lació al Registre amb signatura electrònica. Us recomanem que utilitzeu el navegador Firefox i la versió 9.1 o superior de l’Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregueu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase «Please Wait», cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla.)

2. Empleneu la sol·licitud. A l’apartat «Documentació annexa» adjunteu la documentació requerida en aquest tràmit. Valideu la sol·licitud (es comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades) i deseu-la de nou al vostre ordinador.

3. Aneu a la pàgina de tràmits per a enviar electrònicament la sol·licitud de cancel·lació mitjançant la vostra signatura electrònica. Un cop enviada correctament rebreu el codi del tràmit (ID), el número i la data de registre, així com l’acusament de recepció per a la vostra informació.

Si voleu saber els tipus de certificats vàlids per a realitzar tràmits a Tràmits gencat amb signatura electrònica, consulteu aquest enllaç.

 

Documentació requerida en aquest tràmit: 

  1. DNI o passaport vàlids (no caldrà aportar-los en el cas de fer el tràmit amb signatura electrònica, sempre que qui faci la sol·licitud sigui la persona a inscriure).
  2. En el cas de cancel·lació per defunció, el certificat corresponent.

Si teniu qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l’adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

 

Data d'actualització:  22.05.2017