• Imprimeix

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

El Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior es va crear mitjançant el Decret 71/2014, de 27 de maig. La inscripció al Registre és voluntària i integra les dades de totes aquelles persones de nacionalitat espanyola que resideixen fora de l'Estat espanyol i que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu. Les finalitats d'aquest registre són, d'una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l'exterior per tal que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquests col·lectiu siguin més efectives i, de l'altra, possibilitar-los l'exercici dels seus drets en tant que catalans i catalanes a l'exterior.

Inscriu-te al Registre i sol·licita els serveis que s'ofereixen als catalans i catalanes residents a l'exterior

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud d'inscripció al registre. Us recomanem que utillitzeu el navegador Firefox i la versió 9.3 o superior de l'Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregeu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase "Please Wait " cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla).

2. Empleneu la sol·licitud d'inscripció, valideu-la (es comprovarà que totes les caselles obligatòries estan emplenades) i deseu-la de nou al vostre ordinador.

3. Aneu a la pàgina de tràmits per enviar electrònicament la sol·licitud d'inscripció. Un cop allà, annexeu la vostra sol·licitud emplenada i envieu-la. Immediatament rebreu l'acusament de rebuda en pdf, que heu de descarregar.

4. Aquest document d'acusament de rebuda l'heu d'imprimir i signar.

5. Poseu en un sobre l'acusament de rebuda signat amb una fotocòpia del DNI o passaport i el certificat del padró d'espanyols residents a l'exterior (PERE) o un altre document acreditatiu de l'últim veïnatge administratiu a Catalunya i de la residència a l'estranger (CERA).

6. Envieu el sobre amb la documentació per correu postal al Departament d'Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú.

 

Informació de com obtenir el PERE o el CERA

Si teniu qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l'adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

Si a més d'inscriure-us voleu sol·licitar els serveis disponibles podeu fer-ho en el mateix moment. Les indicacions les trobareu en l'apartat següent.

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud de serveis i/o modificació de dades. Us recomanem que utillitzeu el navegador Firefox i la versió 9.3 o superior de l'Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregeu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase "Please Wait " cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla).

2. Empleneu la sol·licitud de serveis i/o modifcació de dades, imprimiu-la, signeu-la i envieu-la per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o passaport. En el cas que la modificació de dades estigui relacionada amb la identitat o bé amb la residència a l'exterior, envieu còpia de la documentació que ho acrediti (ex. certificat de residència, factures de subministraments, etc.).

Aquesta documentació l'heu d'enviar per correu postal al Departament d'Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú.

Si teniu qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l'adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

1. Descarregueu al vostre ordinador la sol·licitud de cancel·lació. Us recomanem que utillitzeu el navegador Firefox i la versió 9.3 o superior de l'Adobe Reader (més informació: descàrrega de formularis en PDF).

(Si quan descarregeu el PDF us apareix una pàgina en blanc amb la frase "Please Wait " cliqueu la icona de descarregar el document que trobareu a la part superior dreta de la pantalla).

2. Empleneu la sol·licitud de cancel·lació, imprimiu-la, signeu-la i envieu-la per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o passaport.

Aquesta sol·licitud l'heu d'enviar per correu postal al Departament d'Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú.

Si teniu qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la bústia de contacte o a l'adreça registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

Data d'actualització:  22.03.2017