• Imprimeix

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

El registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, d'inscripció voluntària, integra les dades de totes aquelles persones de nacionalitat espanyola que resideixen fora de l'Estat espanyol, el darrer veïnatge administratiu dels quals és alguna població de Catalunya.

Les finalitats d'aquest registre són, d'una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l'exterior i, de l'altra, possibilitar-los l'exercici dels seus drets en tant que catalans i catalanes i, en qualsevol cas, que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquests col·lectiu siguin més efectives.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear mitjançant el Decret 71/2014, de 27 de maig, el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior. La responsabilitat d'aquest registre és del departament competent en matèria d’acció exterior, a través de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.