• Imprimeix

Àustria

Viure i treballar a Àustria

1.1. Problemes en la cerca d’habitatge. Viena és una capital situada al bell mig d'Europa Central, que també és seu de diversos organismes internacionals. Això la fa una ciutat atractiva per molts expats i els preus han pujat en consonància amb la renovada demanda d'habitatge. Els preus per metre quadrat tant de llogar com de compra són semblants als de Barcelona.  

La durada mínima d'un contracte de lloguer a Àustria és de 3 anys. No obstant, després d’1 any el llogater pot deixar-ho amb un pre-avís de 3 mesos.  Per tant, el temps més curt per llogar un pis a Àustria és de 15 mesos en total. Una altra possibilitat que permet un grau més alt de flexibilitat és llogar una habitació en un pis arrendat per una altra persona. Per regla general, qualsevol arrendatari pot sotsarrendar una habitació a la casa o al pis que tingui llogat, sempre i quan la quantitat total dels inquilins no excedeixi la quantitat acordada en el contracte. 

Llogar una habitació o pis sense mobles és normal. No es freqüent trobar pisos moblats, i en el cas de que ho estiguin, el sobrecost probablement serà força elevat i el propietari pot exigir que es disposi d'una assegurança de contingut. Viena està plena d'establiments com IKEA i similars, així com pàgines de mobles de segona mà (www.willhaben.at) que poden ser d'ajuda a l'hora de moblar un apartament. Si es decideix anar via agència, l'agent immobiliari s'encarrega de mostrar el pis i preparar el contracte a canvi de rebre una mensualitat de lloguer en concepte de comissió.

És bo comprovar si el seu contracte de lloguer està sota la jurisdicció de les lleis de tinença d’Àustria. Cap perfectament la possibilitat de que estigui sota la jurisdicció d'un tercer país. Això és especialment comú en casos on l'arrendador és estranger.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre factures de subministres i càlcul aproximat de tarifes: 

Els següents enllaços us poden ajudar a trobar una habitació/un pis o companys de pis:

En aquest enllaç podeu trobar informació més exhaustiva (en anglès) sobre 'viure i treballar' a Àustria:

 

1.2. Sostraccions i pèrdues

Per tramitar la pèrdua o sostracció de documentació personal, dirigiu-vos a la policia. Trobareu les seves dades de contacte en el següent enllaç:

http://www.polizei.gv.at/alle/kontakt.aspx

 

El número de telèfon de la policia a Àustria és el 133.

Per altra banda, per renovar el vostre DNI o Passaport us heu de dirigir a l'ambaixada espanyola. La seva direcció és: Argentinierstraße 34, 1040 Wien i les dades de contacte són: +43-1-505-5788 / emb.viena@maec.es.

 

1.3. Emergències mèdiques i atenció sanitària general. Informació sobre on recórrer en cas d’emergència mèdica i altres emergències la podeu aconseguir sota els següents números de telèfon: 

 • 112 – Telèfon únic d’emergències europeu (servei en alemany i anglès)
 • 122 – Bombers
 • 128 – Emergència relacionada amb el gas
 • 133 – Policia
 • 141 - Ambulància
 • 144 - Consulta mèdica
 • 147 – Emergències per nens i joves

Cal recordar que la targeta sanitària europea s'emet gratuïtament a l’Estat d’origen i cobreix o bé redueix les quotes per prestacions mèdiques arreu de la UE.

Per sol·licitar o renovar-la, cal anar al següent enllaç: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

A part d’això, s'atorga automàticament l'assegurança de salut a qualsevol persona que tingui un contracte de feina a Àustria. Els estudiants que estan assegurats en un altre país de la UE o de l’EEA també ho estan automàticament a Àustria.

A la següent pàgina web podeu trobar un llistat de metges i serveis sanitaris:

https://www.wien.gv.at/english/health-socialservices/doctors/

 

1.4. Món laboral. Resolució de dubtes sobre contribucions a la seguretat social, convenis entre Àustria i l’estat espanyol, permisos de treball o tributació fiscal.

Informació sobre on sol·licitar assessorament sobre legislació i contractació laboral i a quines institucions públiques recórrer en cas de conflicte. Informació general sota el següent enllaç:

http://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/Austrian_Labour_Law.pdf 

Informació específica sobre els contractes de feina: http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/working/kinds-of-employment.html  

El dret laboral austríac distingeix entre les següents modalitats de contractes de feina:

 • Contracte de feina estàndard (Arbeitsvertrag) – formalitzat entre un ocupador i un empleat, conté tots els drets (protecció contra l’acomiadament, dret a vacances, seguretat social, etc.) i obligacions. Els empleats a temps parcial estan subjectes a les mateixes normes de la legislació laboral que els empleats a temps complet i gaudeixen de la mateixa protecció d’assegurança (malaltia, accident, atur i assegurança de pensions).
 • Autònoms depenents (freier Dienstnehmer) -  formalitzat entre un client i un contractista independent (amb un contracte de feina que habitualment estipula quantia de salari i dedicació en hores). Gaudeixen de seguretat social però no tenen els mateixos drets laborals que els empleats.
 • Empleats en ocupació mínima (Geringfügig Beschäftigte) – els seus ingressos mensuals no excedeixen els 415.72€. Estan coberts per una assegurança d’accidents, i el dret laboral els tracta de la mateixa manera que als empleats amb un contracte de feina estàndard. 
 • Nous treballadors autònoms – per aquest grup s'entenen aquelles activitats comercials que no requereixen d'una llicència comercial (escriptors, consultors, traductors, professors, psicoterapeutes). Han d’informar de la seva activitat a la institució de la Seguretat Social de Comerç i Industria. 
 • Treballadors voluntaris – tenen l’estatus d’aprenent. No estan obligats a realitzar un treball determinat i no tenen dret a remuneració. 

El contracte de feina (Arbeitsvertrag) es defineix com un acord amb força vinculant pel qual una persona s’obliga a realitzar una feina per a una altra persona a canvi de la remuneració acordada. El contracte de feina pot estar bé formalitzat per escrit, mitjançat acord verbal o per acció concloent. L'única excepció són els contractes d’aprenentatge (Lehrverträge) que s’han de realitzar per escrit. Per altra banda, en tots els casos, immediatament després del començament de la feina, l’empresari ha de formular per escrit quins són els principals drets i obligacions derivats del contracte de feina per a l’empleat (Dienstzettel).

Trobareu més informació en el següent enllaç (en anglès): http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf

 

Horaris laborals

La quantitat habitual d'hores laborals s'estipula en 40 hores per setmana. En alguns sectors, el conveni col·lectiu estableix un nombre menor d’hores laborals. El temps estàndard dedicat a la feina també pot excedir-se.  En el cas de les hores extra, aquestes bé poden ser remunerades o compensades amb temps, en funció de com s'hagi acordat. 

 

Vacances

A partir dels 6 mesos d'ocupació, cada empleat té dret legal a vacances anuals pagades que ascendeix a 30 dies laborals o 5 setmanes (el dissabte es considera dia laboral).  Això s’aplica a les persones que han estat empleades per menys de 25 anys. A partir del 26è any d’ocupació, el dret a vacances augmenta a 36 dies laborals per any. Durant aquest període l’empleat continua rebent el salari íntegre.

 Els empleats no estan obligats a treballar el següents dies festius oficials:

 • 1 de gener (Any Nou)
 • 6 de gener (Epifania)
 • Dilluns de Pasqua
 • 1 de maig (Dia Internacional dels Treballadors)
 • L’Ascensió
 • Dilluns de Pentecosta
 • Corpus Christi
 • 15 de agost (Maria Ascensió)
 • 26 d’octubre (Dia de la Independència)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

Si un festiu cau en cap de setmana, no implica que el dilluns següent es designi com a dia festiu. 

1.5. Idioma. Informació sobre cursos d'alemany i els certificats que us puguin demanar a l'hora d’estudiar i treballar a Àustria

La majoria de les escoles d’idiomes ofereixen cursos nocturns així com cursos intensius de 3 setmanes/1 mes de durada, i de vegades també inclouen allotjament. El preu dels cursos acostuma a oscil·lar entre els 250 i els 500 euros. 

Una altra possibilitat és el centre d'idiomes de la Universitat de Viena:

 • https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/

Per altra banda, l'Ajuntament de Viena subvenciona cursos d'alemany per a nouvinguts. Per a ser-ne beneficiari, s'ha de formar part d'un col·lectiu específic o bé acreditar una causa d'immigració concreta. Més informació sota el següent enllaç:  

https://www.wien.gv.at/english/social/integration/learning-german/ 

Llistat d'escoles d'idiomes a Viena:

 

1.6. Homologació de títols universitaris

Desde la UE s'està treballant per resoldre potencials problemes en l’homologació de títols universitaris, si bé encara no existeix cap norma unitària. El reconeixement de les qualificacions professionals està establert en la Directiva 2005/36/EC, que permet la lliure circulació de professionals a la UE. Els professionals que depenen de la Directiva 2005/36/EC són metges (generals i especialistes), infermers, llevadors, odontòlegs, farmacèutics, arquitectes i metges veterinaris. Més informació sobre les professions que estan regulades també la podeu trobar en aquesta pàgina web:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

 

Amb el procés d'homologació de títols us ajudarà la xarxa internacional de centres NARIC (National Academic Recognition Information Centres). La seva activitat consisteix principalment en proporcionar informació sobre l’homologació dels títols i certificats d’estudis a l’estranger. També la xarxa ENIC (European Network of Information Centres), que està formada pels centres nacionals d'informació, us podran ajudar sobre el reconeixement de títols i altres qualificacions professionals a l’estranger, els diferents sistemes d’educació dels països europeus, les oportunitats per estudiar a l’estranger, informació sobre els préstecs, beques, qüestions practiques relacionades amb la mobilitat i l’equivalència de documents sobre l’educació.    

Podeu trobar més contactes i informació en aquesta pàgina web:

http://www.enic-naric.net/austria.aspx#anc08_55

 

1.7. Informació per votar des de l’exterior

Els catalans que volen votar a l’estranger, han de registrar-se al CERA (a l'ambaixada espanyola), per tal de poder participar a les eleccions parlamentàries, autonòmiques i a les eleccions al Parlament Europeu. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/ProcesosElectorales.aspx

 

1.8 Registre de catalans i catalanes a l’exterior

Segons la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, el Registre de catalans i catalanes a l’exterior, és l’eina mitjançant la qual el Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger. La inscripció en el Registre és voluntària i gratuïta i té com a finalitats, d’una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior per tal que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquest col·lectiu siguin més efectives i, de l’altra, possibilitar-los l’exercici dels seus drets en tant que catalans i catalanes a l’exterior. Els requisits d’inscripció i les seves característiques venen determinades pel Decret 71/2014, de 27 de maig, de creació del Registre.

Trobar-se registrat compta amb nombroses avantatges: Entre aquestes es troben, l'accés a la Targeta Sanitària Individual (TSI), el carnet Jove, les colònies 'L'estiu és teu', descomptes a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, eBiblio, la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre” iQuiosc.cat per tenir accés gratuït a  5 publicacions de pagament durant sis mesos.

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/registre/

Data d'actualització:  26.09.2016