• Imprimeix

Subvencions i beques

La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, mitjançant l’Àrea de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, té les següents línies de suport a les Comunitats Catalanes de l'Exterior:

Cos de l'article

La Secretaria d'Afers Exteriors convoca subvencions destinades a les comunitats catalanes de l’exterior per contribuir al finançament de les seves despeses derivades de les actuacions previstes per a cadascuna de les línies de subvencions següents:

 • Funcionament ordinariajuts a les despeses derivades del funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior, amb l'objectiu de garantir el seu manteniment bàsic.
 • Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llenguaajuts per a les despeses derivades de del programa d’activitats socials i culturals de difusió i promoció de Catalunya, la seva llengua, cultura i història que organitzin les comunitats catalanes de l’exterior, així com aquelles que s’adeqüin als objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya. Aquestes activitats han de tenir caràcter obert i, per tant, han d'adreçar-se als ciutadans i ciutadanes dels indrets on es desenvolupin.
 • Activitats d'ensenyament de la llengua catalana: ajuts per a les despeses derivades de l’organització del programa d’activitats d’ensenyament de la llengua catalana de les comunitats catalanes de l’exterior.
 • Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes de l’exteriorajuts per a les despeses derivades dels programes de caràcter social que les entitats dissenyin i implementin amb l'objectiu de col·laborar en la pal·liació de situacions d’especial necessitat i/o precarietat de les persones membres de les comunitats catalanes de l’exterior.
 • Suport a la nova emigracióajuts per a les despeses derivades de les actuacions de les comunitats catalanes de l'exterior encaminades a orientar i informar els catalans i catalanes que pensen o decideixen emigrar als seus països d'ubicació.

Les Beques ACC són ajuts perquè joves catalans treballin de becaris durant nou mesos a una Comunitat Catalana de l’Exterior.

Aquest programa de beques es desenvolupa de forma conjunta amb el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i és gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR).

 

Funcions del becari

 • Donar suport a les diverses activitats de les CCE.
 • Donar a conèixer les característiques del sistema públic universitari català.

 

Qui pot optar a les Beques ACC?

 • Persones diplomades, llicenciades o graduades en cicles formatius superiors.
 • Tenir el veïnatge civil a Catalunya.
 • Tenir un coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C de la Junta Permanent de Català.
 • Tenir un coneixement suficient de l’idioma del país de destinació.

 

Import de la beca ACC
L'import de la beca varia segons el país de destinació, i es desglossa en els tres apartats següents:

 • Ajut per al viatge.
 • Ajut per a l’allotjament.
 • Dotació mensual de la beca.

 

Més informació sobre els organismes implicats en la convotòria: