• Imprimeix

Què són?

Les Comunitats Catalanes a l'Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya  ha reconegut a través d'un acord del Govern, prèvia sol·licitud de l'entitat, i d'acord amb la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior.

Les Comunitats Catalanes a l'Exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Podeu localitzar aquestes entitats al mapa del món amb totes les Comunitats Catalanes a l'Exterior.

Normativa

 

Dia internacional de la Catalunya exterior

  • Resolució de 9 d’abril de 1999, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 d’abril de 1999, de declaració oficial del Dia Internacional de la Catalunya Exterior.

 

Retorn a Catalunya (Departament de Benestar Social i Família)

  • Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
  • Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.