• Imprimeix

Què són?

Les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya  ha reconegut a través d'un acord del Govern, prèvia sol·licitud de l'entitat, i d'acord amb la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior.

Les Comunitats Catalanes de l'Exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Podeu localitzar aquestes entitats al mapa del món amb totes les Comunitats Catalanes de l'Exterior.

Normativa

 

Dia internacional de la Catalunya exterior

  • Resolució de 9 d’abril de 1999, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 d’abril de 1999, de declaració oficial del Dia Internacional de la Catalunya Exterior.

 

Retorn a Catalunya (Departament de Benestar Social i Família)

  • Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
  • Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.