En el visor de gràfic següent podeu accedir a la informació sobre les comunitats catalanes a l’exterior a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els vostres resultats personalitzats en funció del país i de l’àrea geogràfica d’establiment de les entitats. La informació que trobareu en aquesta pàgina es complementa amb la informació relativa a l’ensenyament de la llengua catalana de l’any 2018.

El conjunt de les dades que es mostra correspon a l’últim període disponible i informat per les mateixes entitats el 2018.

Actualització: anual

Les comunitats catalanes a l’exterior són entitats, reconegudes pel Govern de la Generalitat, que tenen com a principal objectiu la promoció i difusió de la cultura i realitat social i econòmica, i història de Catalunya en els seus llocs o àrees d’establiment.

A data d’avui hi ha 100 comunitats catalanes actives arreu del món, amb més de 10.000 persones associades. La seva presència té una especial significació a Europa i Amèrica del Sud, que aglutinen més del 70% de les entitats. Àfrica és l’única àrea geogràfica on no hi ha cap comunitat catalana activa actualment.

La major part de les entitats han estat fundades en el període que va de 1951 al 2000, seguit del període 2001 a 2019. Les primeres comunitats catalanes fundades al món es van crear a mitjan segle XIX, a Cuba i a Argentina.

També es visualitza la participació de joves i de dones en les juntes directives o òrgans de govern de les entitats el 2018. Sobre la mitjana de membres que conformen les juntes directives, que és de 6,78 persones, la presència de dones és de 3,24; pel que fa a joves, la xifra és de 1,55.

A segona pàgina, i pel que fa a l’ensenyament de la llengua catalana, el quadre i mapa ens indica en quins indrets del món s’imparteixen classes de català a través d’aquestes entitats. Actualment hi ha 54 entitats que imparteixen català arreu del món.

També s'indica la tipologia de les entitats segons el seu objecte (la majoria, el 92 %, tenen caràcter social i cultural), així com els països on hi ha entitats incloses en el programa de nova emigració "MónCat". 

El darrer quadre ens indica el grau de presència de les comunitats catalanes a Internet i a les xarxes socials, com a eines de difusió i promoció de les seves activitats. La presència a través d’una pàgina web o de Facebook te un caràcter majoritari (74 i 82% respectivament); la meitat de comunitats catalanes tenen un compte a Twitter (50%); la presència a altres xarxes com Instagram, Flickr o Youtube és minoritària, amb xifres inferiors al 10%.