• Imprimeix

Relació amb la UNESCO

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) és un dels organismes multilaterals amb una relació més estreta amb Catalunya atès el seu mandat centrat en matèries d’alt interès pel país com són l’educació, la ciència i la cultura. El Govern de Catalunya hi manté una relació institucional continuada des de fa més de trenta anys, i que més recentment s’ha concretat per via dels diferents convenis de col·laboració signats el 2003 i el 2006. El juny de 2013, es va renovar amb un nou Memoràndum d’Entesa, que fou signat a Paris pel president Artur Mas i la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Aquest acord aprofundeix substancialment i obre noves oportunitats de relació amb la UNESCO destacant:

Els instruments de cooperació previstos en aquest Memoràndum, que ja s’estan implementant, són:

 • Destacament d’experts a la seu de la UNESCO.
 • Projectes de cooperació directes amb la UNESCO considerats d’interès comú.
 • Traducció a la llengua catalana d’informes i documentació rellevants de la UNESCO i organització de campanyes de sensibilització amb motiu dels anys, dècades i dies internacionals promoguts per la UNESCO i les Nacions Unides.

 

El Memoràndum reconeix també el paper de la xarxa UNESCO a Catalunya, que destaca per la seva riquesa i la diversitat de les organitzacions i institucions presents arreu del país: les 23 Càtedres UNESCO, el Centre UNESCO de Catalunya, la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (amb 25 entitats), el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO (amb 41 biblioteques) i la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO (amb 60 escoles) amb les que s’ha endegat nous mecanismes de treball conjunt. Catalunya, té a més, la seu d’un institut de la UNESCO sobre reserves de la biosfera a la Mediterrània amb seu a Castellet. 

És important també destacar que la UNESCO ha reconegut l’alt valor del patrimoni del nostre país, per la via del reconeixement dels següents conjunts que s’integren en el patrimoni mundial, immaterial, i reserves de la biosfera: 

Conjunts monumentals declarats per la UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat a Catalunya:

 • Obra d’Antoni Gaudí (1984-2005)
 • Pintures rupestres (1998)
 • Monestir de Santa Maria de Poblet (1991)
 • Conjunt Arqueològic de Tarraco (2000)
 • Palau de la Música / Hospital de St. Pau (1997)
 • Esglésies de la Vall de Boí (2000)

 

Patrimoni Cultural Immaterial reconegut per la UNESCO a Catalunya:

 • Patum de Berga (2005)
 • Castells (2010)
 • Festes del Foc del Solstici d’Estiu dels Pirineus (2015)

 

Millors Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial reconegudes per la UNESCO a Catalunya:

 • Metodologia per a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial: l’experiència del Montseny a les Reserves de la Biosfera (2013) 

 

Reserves de la Biosfera reconegudes per la UNESCO a Catalunya:

 • Parc Natural del Montseny (1978)
 • Terres de l’Ebre (2013)

 

En aquests casos, les tasques de coordinació i impuls institucionals que la Generalitat pot dur a terme en aquests àmbits, conjuntament amb les que ja du el Departament de Cultura adquireixen un major valor.

 

Relació amb la UNESCO

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) és un dels organismes multilaterals amb una relació més estreta amb Catalunya atès el seu mandat centrat en matèries d’alt interès pel país com són l’educació, la ciència i la cultura. El Govern de Catalunya hi manté una relació institucional continuada des de fa més de trenta anys, i que més recentment s’ha concretat per via dels diferents convenis de col·laboració signats el 2003 i el 2006. El juny de 2013, es va renovar amb un nou Memoràndum d’Entesa, que fou signat a Paris pel president Artur Mas i la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Aquest acord aprofundeix substancialment i obre noves oportunitats de relació amb la UNESCO destacant:

Els instruments de cooperació previstos en aquest Memoràndum, que ja s’estan implementant, són:

 • Destacament d’experts a la seu de la UNESCO.
 • Projectes de cooperació directes amb la UNESCO considerats d’interès comú.
 • Traducció a la llengua catalana d’informes i documentació rellevants de la UNESCO i organització de campanyes de sensibilització amb motiu dels anys, dècades i dies internacionals promoguts per la UNESCO i les Nacions Unides.

 

El Memoràndum reconeix també el paper de la xarxa UNESCO a Catalunya, que destaca per la seva riquesa i la diversitat de les organitzacions i institucions presents arreu del país: les 23 Càtedres UNESCO, el Centre UNESCO de Catalunya, la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (amb 25 entitats), el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO (amb 41 biblioteques) i la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO (amb 60 escoles) amb les que s’ha endegat nous mecanismes de treball conjunt. Catalunya, té a més, la seu d’un institut de la UNESCO sobre reserves de la biosfera a la Mediterrània amb seu a Castellet. 

És important també destacar que la UNESCO ha reconegut l’alt valor del patrimoni del nostre país, per la via del reconeixement dels següents conjunts que s’integren en el patrimoni mundial, immaterial, i reserves de la biosfera: 

Conjunts monumentals declarats per la UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat a Catalunya:

 • Obra d’Antoni Gaudí (1984-2005)
 • Pintures rupestres (1998)
 • Monestir de Santa Maria de Poblet (1991)
 • Conjunt Arqueològic de Tarraco (2000)
 • Palau de la Música / Hospital de St. Pau (1997)
 • Esglésies de la Vall de Boí (2000)

 

Patrimoni Cultural Immaterial reconegut per la UNESCO a Catalunya:

 • Patum de Berga (2005)
 • Castells (2010)
 • Festes del Foc del Solstici d’Estiu dels Pirineus (2015)

 

Millors Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial reconegudes per la UNESCO a Catalunya:

 • Metodologia per a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial: l’experiència del Montseny a les Reserves de la Biosfera (2013) 

 

Reserves de la Biosfera reconegudes per la UNESCO a Catalunya:

 • Parc Natural del Montseny (1978)
 • Terres de l’Ebre (2013)

 

En aquests casos, les tasques de coordinació i impuls institucionals que la Generalitat pot dur a terme en aquests àmbits, conjuntament amb les que ja du el Departament de Cultura adquireixen un major valor.

Organismes internacionals a Barcelona

L’aposta de Catalunya pel sistema multilateral ho és també, des del posicionament de Catalunya, i en particular de Barcelona –la seva capital–, com a espai per a les seus o les activitats d’organismes internacionals.

En aquest sentit, el Recinte Modernista de Sant Pau declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, esdevé un hub d’organismes internacionals que es destina actualment a pol d’innovació, coneixement i acció multilateral en quatre grans àmbits: la sostenibilitat, l’educació, la cultura i la salut.

Després d’una important tasca de rehabilitació, el recinte acull actualment les seus de les entitats i organismes següents:

 

Aquesta constel·lació d’organitzacions s’ha consolidat com un conjunt d’activitat multilateral especialitzada a Barcelona. No obstant això, es continua treballant en la rehabilitació d’alguns pavellons, alhora que s’estudia la possibilitat que s’instal·lin noves organitzacions internacionals per tal d’incrementar l’alta potencialitat d’aquest projecte.

La presència d’organismes internacionals, però, no s’acaba aquí. Barcelona acull delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, és la capital de la governança multinivell, amb les seus dels secretariats de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i l’Organització de Regions Unides - Fòrum Global d’Associacions de Regions (ORU-FOGAR), i també acull organismes i programes en l’àmbit de la sostenibilitat i l’energia, com ara Fusion For Energy (F4E) i el Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC), vinculat al PNUMA (Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient) i a l’ONUDI (Organització de Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial).

Catalans als organismes internacionals

Una de les prioritats de l’acció multilateral és promoure la presència de catalans als organismes internacionals. Això s’ha fet a través de:

 • El programa de beques:

La Generalitat impulsa anualment i des de 2005 el programa de Beques Canigó, que té com a objectiu donar suport a joves catalans per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals. Des de 2005 fins a 2015 s’han concedit 163 beques, amb la implicació de 43 organismes internacionals diferents, per un import total de 1.085.344,56 €. El Govern manté el compromís amb aquesta línia de treball amb la voluntat d’incrementar-ne la dotació. Igualment es treballa en altres línies de promoció, com ara la nova beca a l’OCDE que des de 2015 es du a terme conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill.

 

 • Els destacaments a organismes internacionals:

Un nou àmbit de treball és la promoció del destacament temporal d’experts de la Generalitat a organismes internacionals (conegut com a “secondments”), per tal que puguin tenir una exposició directa al seu treball, i contribuir amb l’expertesa de Catalunya en diversos àmbits com ara l’educació, la diversitat cultural, el plurilingüisme, la promoció econòmica, l’economia social, la sostenibilitat ambiental o la promoció dels drets humans. Aquesta iniciativa ha començat el 2015 amb un primer destacament a la UNESCO i continuarà amb altres acords amb els organismes internacionals prioritaris per a la Generalitat. 

Data d'actualització:  23.01.2017