• Imprimeix

Participació en cimeres i conferències internacionals

La participació de Catalunya en els grans debats internacionals és mostra del compromís de Catalunya amb el multilateralisme i la governança global, i fruit del reconeixement de la necessitat d’implicar-se en la definició d’agendes globals amb incidència directa al país.

El Govern vetlla perquè Catalunya pugui definir de manera concertada el posicionament i aportacions del país a les cimeres internacionals on s’aborden aquests debats, tot donant suport a la presència de representants de la societat civil catalana en aquests esdeveniments.

A títol d’exemple, Catalunya ha realitzat el seguiment d’alguns dels processos que marcaran l’agenda global dels propers anys pel que fa al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic:

 

  • En primer lloc, l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, que pren el relleu als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. La Generalitat, a través  de diversos organismes, ha participat i contribuït als espais de definició d’aquesta agenda i en prepara ja la seva implementació a Catalunya.
  • L’altre gran punt de l’agenda multilateral és les Conferències de les Parts (COP), altrament dites Cimeres sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides. La Generalitat de Catalunya ha participat ininterrompudament a les COP des de l’any 2003. L’any 2015, en el marc de la històrica Cimera de París (COP21), va impulsar la iniciativa “Agenda Catalana vers la COP21”, una iniciativa que va ser reconeguda per la Presidència de la COP21 i que va culminar amb la participació a la cimera de París d’una àmplia delegació institucional i tècnica. Enguany s’ha fet el seguiment de la COP22, una Cimera d’àmbit més tècnic que ha subratllat el missatge que la lluita contra el canvi climàtic és irreversible. Així doncs, caldrà continuar treballant i fer el seguiment de les futures COP per tenir llestes les regles de implementació de l’Acord de París el 2018 i les obligacions que se’n desprenen el 2020.
  • Cimera Habitat III: Catalunya ha estat present, sota el lema “Inclusiva, Sostenible i Cohesionada”,  a la Cimera Habitat III del Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Urbans (ONU Habitat) celebrada a Quito del 17 al 20 d’octubre 2016 a Quito (Equador).

Catalunya hi va contribuir en debats, actes i amb la presentació de bones pràctiques en l’elaboració i aprovació de la Nova Agenda Urbana, compromís global per als propers vint anys per una urbanització sostenible que promogui la igualtat, el benestar i la prosperitat de la població mundial.  A més, per primer cop, diverses institucions catalanes hi van participar amb una presència i discurs unificat en una conferència internacional de les Nacions Unides, projectant així una imatge més sòlida d’actor global i compromès amb els reptes globals.

Més enllà dels debats relatius a la sostenibilitat ambiental i el canvi climàtic, són especialment rellevants per a Catalunya els processos internacionals sobre desenvolupament econòmic i social, i cooperació al desenvolupament; així com les àrees temàtiques relatives als drets de les dones, l’educació, la ciència i la cultura, entre d’altres.

Data d'actualització:  02.02.2017