• Imprimeix

Catalans als organismes internacionals

Una de les prioritats de l’acció multilateral és promoure la presència de catalans als organismes internacionals. Això s’ha fet a través de:

  • El programa de beques:

La Generalitat impulsa anualment i des de 2005 el programa de Beques Canigó, que té com a objectiu donar suport a joves catalans per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals. Des de 2005 fins a 2015 s’han concedit 163 beques, amb la implicació de 43 organismes internacionals diferents, per un import total de 1.085.344,56 €. El Govern manté el compromís amb aquesta línia de treball amb la voluntat d’incrementar-ne la dotació. Igualment es treballa en altres línies de promoció, com ara la nova beca a l’OCDE que des de 2015 es du a terme conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill.

 

  • Els destacaments a organismes internacionals:

Un nou àmbit de treball és la promoció del destacament temporal d’experts de la Generalitat a organismes internacionals (conegut com a “secondments”), per tal que puguin tenir una exposició directa al seu treball, i contribuir amb l’expertesa de Catalunya en diversos àmbits com ara l’educació, la diversitat cultural, el plurilingüisme, la promoció econòmica, l’economia social, la sostenibilitat ambiental o la promoció dels drets humans. Aquesta iniciativa ha començat el 2015 amb un primer destacament a la UNESCO i continuarà amb altres acords amb els organismes internacionals prioritaris per a la Generalitat. 

Data d'actualització:  02.02.2017