• Imprimeix

Capitalitat euromediterrània

Catalunya és un país europeu i mediterrani, amb importants llaços històrics, culturals i econòmics amb aquests dos àmbits geogràfics, que conflueixen en la Unió per la Mediterrània (UpM). És més, Barcelona ha estat, des de l’any 1995, el lloc de trobada del procés Euromediterrani, conegut també com a “procés de Barcelona”, i que avui se substancia en l’esmentada organització.

La Generalitat dóna un suport substancial al Secretariat de la Unió per la Mediterrània en el seu desenvolupament, amb la cessió del Palau de Pedralbes de Barcelona com a seu central, i contribuint al seu desplegament i consolidació. Alhora, impulsa la participació del Govern, de les universitats, dels centres d’estudi i d’investigació, de la societat civil i del sector privat en els projectes endegats des d’aquest Secretariat.

Hi ha també la voluntat de promoure i reforçar la presència de més institucions i activitats de l’àmbit mediterrani i euromediterrani a tot el territori, i a Barcelona en particular, així com també fomentar els contactes, la coordinació i l’establiment de sinèrgies amb els institucions multilaterals i les xarxes internacionals –també les parlamentàries- amb un mandat euromediterrani.

 

Data d'actualització:  02.02.2017