• Imprimeix

Catalunya i les cimeres sobre el Canvi Climàtic

El problema del canvi climàtic és un fenomen d’abast mundial i només es pot entendre des d’una perspectiva global. Tanmateix, les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, tant les de mitigació com les d’adaptació, també s’han de desenvolupar a una escala multinivell per tal de ser veritablement efectives.

COP21

L’any 2015 va tenir lloc a París la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21), una reunió que va donar com a resultat l'Acord de París, el primer acord climàtic d'abast global que marca els compromisos a assolir a partir del 2020, un acord ratificat per 129 de 197 països durant el 2016 i principis 2017.

La Generalitat de Catalunya treballa amb la premissa que el canvi climàtic és un dels desafiaments més importants als quals s’enfronta la nostra societat, i que, en conseqüència, ha de ser abordat a tots els nivells, des del global al local. Amb aquesta premissa, una delegació institucional i tècnica es va desplaçar per assistir a la COP21 de París amb l’objectiu de donar visibilitat a Catalunya com un actor solidari i compromès amb els desafiaments globals. La delegació va acomplir l’objectiu aportant un discurs propi i potent elaborat a través d’una acció efectiva desplegada mitjançant les actuacions contemplades a l’Agenda Catalana vers la COP21, un projecte impulsat i coordinat durant tot l’any 2015 per la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, essent-ne la promotora institucional principal la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, conjuntament amb la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

A títol informatiu, la iniciativa de l’Agenda Catalana vers la COP21 va obtenir el mes de juliol 2015, el reconeixement oficial com a “iniciativa exemplar” per part de la presidència de la COP21.

Data d'actualització:  02.07.2015