• Imprimeix

Afers multilaterals

 

Les relacions multilaterals són un component essencial de la política d’acció exterior del Govern. Més enllà de la importància de vetllar pels interessos de Catalunya i d’incrementar-ne la visibilitat com a actor global, avui en dia no es pot avançar en la resolució dels grans reptes mundials sense una aposta ferma per un sistema multilateral més efectiu i inclusiu, alhora que és important assegurar-ne la participació de tots els actors.  L’acció multilateral permet també al Govern dissenyar polítiques més eficaces d’acord amb les estratègies dels organismes internacionals.

És per això que el Govern pretén impulsar la col·laboració amb els organismes internacionals prioritaris, amb mandats d’interès especial per a Catalunya, amb especial atenció al Sistema de Nacions Unides, alhora que es continua desplegant l’estratègia de situar Catalunya com a referent per a l’establiment de seus d’organismes i programes internacionals.  

El Govern també promou la implicació en els grans debats mundials mitjançant la participació i contribució catalanes a les cimeres i conferències internacionals rellevants, així com les iniciatives de definició de l’agenda global i de reforma del sistema multilateral.

Alhora, la capitalitat euromediterrània que ostenta Barcelona, amb la presència del Secretariat de la Unió per la Mediterrània representa una oportunitat per potenciar la cooperació entre les països i territoris de les ribes nord i sud de la Mediterrània.

Són també objectius prioritaris de l’acció multilateral del Govern impulsar la presència de catalans i catalanes als organismes internacionals i enfortir els partenariats amb les entitats catalanes actives en l’àmbit multilateral