• Imprimeix

Eleccions 27S

Eleccions 27S

Eleccions 27S permet consultar els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre 2015.

Permet consultar la participació i els resultats de les eleccions del 27S a Catalunya, per circumscripció, per comarca i per municipis, així com els resultats obtinguts per cada candidatura presentada, incloent els candidats electes. Pots configurar “el teu parlament” i compartir-lo a les xarxes socials. També permet accedir a les dades de les eleccions del 2012

Català, castellà i anglès.

 

Condicions generals d’ús

 

Clàusula I. Aquesta aplicació mòbil ha estat dissenyada per als diferents sistemes operatius admesos, tal com s’indica en cadascuna de les botigues d'aplicacions que pot utilitzar l’usuari/ària per descarregar l’aplicació. La Generalitat de Catalunya no és responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris/àries per la utilització d'altres sistemes operatius o versions diferents per als quals ha estat dissenyada aquesta aplicació mòbil. S'informa l’usuari/ària que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'usuari/ària adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i/o robatori d'informació.

Aquesta aplicació utilitza Google Analytics per recollir, de forma anònima, dades d’ús amb l’objectiu d’assegurar-ne el correcte funcionament tècnic.

 

Clàusula II. L’usuari/ària reconeix i accepta que fa ús dels continguts i/o serveis oferts per aquesta aplicació mòbil sota el seu risc i/o responsabilitat exclusiva. L'usuari/ària es compromet a utilitzar aquesta aplicació mòbil i tot el seu contingut de conformitat amb la llei i la resta de l’ordenament jurídic aplicable i amb les condicions generals d'ús i les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts d'aquesta aplicació mòbil i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

Clàusula III. L’usuari/ària reconeix que tots els elements d'aquesta aplicació mòbil i de cada un dels serveis que s’hi presten, la informació i els materials que conté, l'estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels continguts i els algoritmes utilitzats estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial conforme a la llei aplicable que són titularitat de la Generalitat de Catalunya.

L'usuari/ària no pot reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior sense autorització prèvia i expressa de la Generalitat de Catalunya.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges i qualsevol altre element inclòs en aquesta aplicació per a la seva inclusió posterior, total o parcial, en altres llocs aliens a la Generalitat de Catalunya sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit de la Generalitat de Catalunya.

L'usuari/ària ha d'utilitzar els materials, els elements i la informació a què accedeixi a través de la utilització d'aquesta aplicació mòbil i de cada un dels serveis corresponents únicament per a les seves necessitats, de manera que s’obliga a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través de l’aplicació mòbil.

L'usuari/ària s'ha d'abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) que figurin en aquesta aplicació mòbil i en cada un dels diversos serveis que s’hi ofereixen. Així mateix, l'usuari/ària s’ha d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositiu  tècnic establert per la Generalitat de Catalunya o per tercers, ja sigui en aquesta aplicació mòbil, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació que s’hi pot obtenir, per a la protecció dels seus drets.

La Generalitat de Catalunya no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari/ària que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei durant la seva prestació o amb caràcter previ.

Les dades proporcionades mitjançant aquesta aplicació no tenen caràcter oficial i qualsevol inexactitud que presentin no genera cap responsabilitat.

Data d'actualització:  05.10.2018

Descarrega-te-la

Google Play

(Per a Android)

Appstore

(Per a iOS)