• Imprimeix

Eleccions 21D

Eleccions 21D

Eleccions 21D

Eleccions 21D permet consultar els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

Un cop instal·lada al mòbil o tauleta, aquesta aplicació permet:
  • Seguir fins al detall l’evolució dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya en temps real i des de qualsevol lloc (candidatures i candidats, dades de participació i resultats provisionals) i comparar els resultats i la participació amb la dels anys anteriors. D’aquesta manera es pot saber el nom dels candidats electes que entren al Parlament de Catalunya per demarcació a partir dels vots escrutats en aquell moment i del corresponent repartiment d’escons.
  • Consultar les dades de tot el territori utilitzant el cercador per veure les dades referides a un lloc concret i definir les circumscripcions, les comarques i els municipis preferits que es vulguin seguir.
  • Configurar aliances de les candidatures, mitjançant simulacions amb l’opció ‘El meu Parlament’, i comparar si estan obtenint majoria a partir de la suma d’escons a mesura que avança l’escrutini, posar-li un nom i compartir-les a les xarxes. Les aliances es poden fins i tot definir abans del dia de les eleccions per després poder-ne fer el seguiment.
  • L'avanç de participació de les 13 i de les 18 hores també es pot consultar en temps real, a mesura que van arribant les dades de les meses. Igual com els resultats, la participació es pot consultar també per territoris (municipi, comarca, circumscripció o Catalunya).
  • Finalment, els resultats, les participacions i ‘El meu Parlament’ es poden comunicar i compartir com a imatge a través de les xarxes socials més conegudes.

Disponible en català, castellà i anglès.

Condicions generals d’ús

Clàusula I. Aquesta aplicació mòbil ha estat dissenyada per als diferents sistemes operatius admesos, tal com s’indica en cadascuna de les botigues d'aplicacions que pot utilitzar l’usuari/ària per descarregar l’aplicació. La Generalitat de Catalunya no és responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris/àries per la utilització d'altres sistemes operatius o versions diferents per als quals ha estat dissenyada aquesta aplicació mòbil. S'informa l’usuari/ària que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'usuari/ària adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i/o robatori d'informació.

Aquesta aplicació utilitza Google Analytics per recollir, de forma anònima, dades d’ús amb l’objectiu d’assegurar-ne el correcte funcionament tècnic.

 

Clàusula II. L’usuari/ària reconeix i accepta que fa ús dels continguts i/o serveis oferts per aquesta aplicació mòbil sota el seu risc i/o responsabilitat exclusiva. L'usuari/ària es compromet a utilitzar aquesta aplicació mòbil i tot el seu contingut de conformitat amb la llei i la resta de l’ordenament jurídic aplicable i amb les condicions generals d'ús i les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts d'aquesta aplicació mòbil i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

Clàusula III. L’usuari/ària reconeix que tots els elements d'aquesta aplicació mòbil i de cada un dels serveis que s’hi presten, la informació i els materials que conté, l'estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels continguts i els algoritmes utilitzats estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial conforme a la llei aplicable que són titularitat de la Generalitat de Catalunya.

L'usuari/ària no pot reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior sense autorització prèvia i expressa de la Generalitat de Catalunya.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges i qualsevol altre element inclòs en aquesta aplicació per a la seva inclusió posterior, total o parcial, en altres llocs aliens a la Generalitat de Catalunya sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit de la Generalitat de Catalunya.

L'usuari/ària ha d'utilitzar els materials, els elements i la informació a què accedeixi a través de la utilització d'aquesta aplicació mòbil i de cada un dels serveis corresponents únicament per a les seves necessitats, de manera que s’obliga a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través de l’aplicació mòbil.

L'usuari/ària s'ha d'abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) que figurin en aquesta aplicació mòbil i en cada un dels diversos serveis que s’hi ofereixen. Així mateix, l'usuari/ària s’ha d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositiu  tècnic establert per la Generalitat de Catalunya o per tercers, ja sigui en aquesta aplicació mòbil, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació que s’hi pot obtenir, per a la protecció dels seus drets.

La Generalitat de Catalunya no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari/ària que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei durant la seva prestació o amb caràcter previ.

Les dades proporcionades mitjançant aquesta aplicació no tenen caràcter oficial i qualsevol inexactitud que presentin no genera cap responsabilitat.

Data d'actualització:  04.10.2018

Descarrega-te-la

Google Play

(Per a Android)

AppStore

(Per a iOS)